2 AVQUST “AZƏRBAYCAN KİNOSU GÜNÜ” və KİNO İŞÇİLƏRİNİN PEŞƏ BAYRAMIDIR

Kino həyat faktlarının və hadisələrinin sənədləşdirilmə vasitəsidir. Kinematoqrafiya həyat həqiqətlərini dəqiqliklə özündə əks etdirir, həmçinin qoruyub saxlayır. Bütün dövrlərin inikasına çevrilən müxtəlif janrlı ekran əsərləri maraqlı və məntiqli mövzuları özündə əks etdirdiyinə görə bütün dövrlərdə böyüklü, kiçikli hər kəsin diqqətini Ətraflı