“Arşın mal alan”-75 və “Arşın mal alan”- 55

Dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin zəngin yaradıcılığından yaranmış, dünya musiqi mədəniyyəti xəzinəsində layiqli yer tutan bədii incilər xalqımızın mənəvi sərvətidir. Görkəmli bəstəkar Azərbaycan opera sənətinin, musiqili komediya janrının əsasını qoymuş, ədəbi-bədii yaradıcılığın bir sıra sahələrində məhsuldar fəaliyyət göstərmişdir. Azərbaycan dramaturgiyasında nadir Ətraflı