Şahmar Ələkbərovun doğum günüdür

Sənət hisslər tufanıdır. Unudulmaz sənətkarlarımızın Azərbaycan səhnəsinə, kinosuna bəxş etdiyi sənət nümunələri də hisslərin təntənəsindən yaranan yaradıcılıq toplusudur. Respublikanın Xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı, istedadlı aktyor Şahmar Ələkbərovun kino yaradıcılığı bütünlükdə həssas qəlbinin, məntiqli düşüncələrinin məhsuludur. Aktyorun yaddaqalımlı ekran personajlarını Ətraflı