Leyla Bədirbəylinin şəxsi arxiv fondu yaradıldı

Azərbaycan Dövlət Film Fondunda Xalq artisti, Dövlət mükafatları laureatı Leyla Bədirbəylinin şəxsi arxiv fondu yaradılmışdır. Fonda görkəmli sənətkarın nadir fotoşəkilləri, əlyazmaları və.s. arxiv sənədləri  daxil olmuşdur.Xalq artisti Leyla Bədirbəylinin şəxsi arxiv fondunun yaradılması sənətkarın 100 illik yubileyinə ithaf olunmuşdur. 08.02.2021