Azərbaycan Dövlət Film Fonduna yeni unikal artefaktlar daxil olmuşdur

Bu maraqlı artefaktlar şəxsi arxivlərdən  Fondun əməkdaşlarının səyi nəticəsində əldə edilmişdir. Daxil olmuş artefaktlar sırasına 1958-ci ildə “Uzaq Sahillərdə” (rej. Tofiq Tağızadə) filminə verilmiş “Ümumittifaq Kino Festivalı”nın münsiflər heyətinin sədri, SSRİ Xalq artisti Qriqori Kozintsev tərəfindən imzalanmış diplom, SSRİ-nin ilk Ətraflı