Sədayə Mustafayeva-95

XX əsrin əvəllərində Azərbaycan teatr, kino sənətinə gələn aktrisalarımızın bu çətin və məsuliyyətli peşəni seçmələri, həyatları bahasına olsa belə tərcih etmələri, sənətsevərlikdən əlavə sözün əsl mənasında qəhrəmanlıqdır desək, yanılmarıq. Çünki həmin illərdə milli kadrların çatışmazlığı teatr və kino sənətində uğursuzluq Ətraflı