Süleyman Əhmədov – 75

Kino kollektiv sənət növüdür. Danılmaz həqiqətdir ki, bir filmin ərsəyə gəlməsində onlarla insan ixtisaslaşdığı sahə üzrə istedad və bacarığını ortaya qoyur, illərin təcrübəsini, bilik və bacarığını maraqlı iş əmsalına çevirir, milyonlara təqdim edir. Kinoda çalışan mühüm peşə sahiblərindən biri də Ətraflı