Toğrul Nərimanbəyovun nadir fotoşəkilləri Vilnüsdən Dövlət Film Fonduna daxil olub

SSRİ və Azərbaycanın Xalq rəssamı, “İstiqlal” və “Şərəf” ordenli məşhur Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun həyat və yaradıcılığını özündə əks etdirən nadir fotoşəkillərin neqativləri Azərbaycan Dövlət Film Fonduna təhvil verilib.

20-dən artıq nadir neqativ Vilnüsdəki şəxsi arxivdən daxil olub. Bu materiallar Toğrul Nərimanbəyovun Dövlət Film Fondunda 11 il əvvəl yaradılmış şəxsi arxiv fondunu daha da zənginləşdirəcək.