Tələt Rəhmanov – 90

Tələt Rəhmanov – bu adı eşidəndə ilk növbədə göz önünə baməzə, komik rolları, bəzən heyrətdən, bəzən təəccübdən, bəzən də maraq və sevincdən böyümüş gözləri, gurultulu səsi, özünəməxsus ifa tərzi, xarakterik rolları gəlir. 60-a yaxın rol aldığı filmdə irili-xırdalı rollarını özünəməxsus Ətraflı