İsmayıl Dağıstanlı – 115

Azərbaycan aktyorluq sənətinin köklü ənənələri var. Bir çox müqtədir sənətkarlarımızın peşəkarlığı Azərbaycan teatr sənəti ilə yanaşı kino sənətinə də uğur gətirib, milli kinomuzun  ölkədə və ümumittifaq məkanda maraqla izlənməsinə səbəb olub. Azərbaycanın (1949) və SSRİ-nin (1974) Xalq artisti, görkəmli sənətkar Ətraflı