Pərviz Quliyev – 80

Bütün sənət növləri o zaman cəmiyyətin diqqətini çəkir, məşhurlaşır ki, müəlliflər sənətə olan vurğunluqlarını, sevgilərini məsləklərində göstərir və təfəkkürlərinin məhsulu cəmiyyətin zövqünü formalaşdırır. Fotoqrafiya sənətinin biliciləri sayəsində də  müxtəlif dövrlərin həyat və insan təsvirləri yaddaşlara köçür, zamanlara bələdçilik edir. Bilirik Ətraflı