Rüfət Şabanov – 100

Həyata fərqli baxışı, insanlara ürək sözü olanlar düşüncələrini, hisslərini sənətdə təcəssüm etdirir, daxili dünyalarının gözəlliklərindən milyonlara pay bölür, fikir, ideya üstünlükləri ilə insanların həyat yoluna işıq, nur saçırlar. Yaradıcılığında əsasən insan mənəviyyatını, hiss və duyğularını tədqiq edən, qarşılıqlı hörmət və Ətraflı