Kinorejissor Gülbəniz Əzimzadənin doğum günüdür

Ədiblərimiz haqlı olaraq: “İncəsənətin vəzifəsi həqiqəti təsirli şəkildə təqdim etməkdir”, – deyirlər. Əslində bu sözləri kinoya da şamil etmək olar. Çünki reallıqları əks etdirən, ekran qəhrəmanlarının daxili aləmini emosionallıqla çatdıran, hadisələri inandırıcı təqdim edən təsirli filmlər baxılır, düşündürür, həyat üçün Ətraflı