Bəstəkar Aqşin Əlizadənin doğum günüdür

Kino kollektiv əməyin məhsuludur. Müxtəlif incəsənət növlərinin vəhdəti  kinematoqrafiyanın ifadə vasitələrini zənginləşdirdi, həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevirdi, filmlərin koloritini, baxımlılığını artırdı. Kino bəstəkarlarının filmlərə yazdıqları musiqilər, mahnılar da müxtəlif dövr hadisələrinin emosional şərhini təmin etdi, insan xarakterlərinin, daxili aləmlərinin, hiss və Ətraflı

Tamilla Ağamirova – 95

Ekran hadisələrinin inandırıcı olmasını təmin edən peşəkar aktyor ifası filmlərin ekran ömrünü uzadır, baxımlılığını artırır. Belə olan halda müxtəlif dövr hadisələrinin ekran şərhini izləyən tamaşaçı kinonu inikas olaraq qəbul edir, düşünür, nəticə çıxarır. Bəli, ekran hadisələrinin realist təqdimatı bilavasitə aktyor Ətraflı