Ömür Nağıyev – 70

Sənətin ümdə vəzifəsi həyat məsələlərinin həlli üçün mühüm olanları cəmiyyətə təqdim etməkdir, maarifləndirməkdir. Teatr, kino sənətinə dolğunluq, kolorit, baxımlılıq gətirən peşəkar aktyorların dəqiq mizanlanmış oyunları isə insanları düşündürməyə, kamilləşdirməyə, xeyirxahlığa meyilləndirir, dostluq münasibətlərinə zəmin yaradır. Əməkdar artist Ömür Nağıyev də Ətraflı

Arif Həbibi – 80

İlk baxışda asan görünən dublyaj sənətinin sirləri, özəllikləri, incəlikləri çoxdur. Bu sahədə çalışan rejissorların və aktyorların fədakarlığı danılmazdır. Uzun illər dublyaj rejissoru kimi fəaliyyət göstərən, xarici filmlərin ana dilimizdə qüsursuz səsləndirilməsi işinə böyük əmək sərf edən, həmçinin yerli filmlərdə aktyorların Ətraflı