Bəstəkar Xəyyam Mirzəzadənin doğum günüdür

Kino hələ yarandığı ilk vaxtlarından musiqiyə ehtiyac duyub. İlkin mərhələdə ekran hadisələrini müşayiət edən tapyorları sonralar kino musiqiləri əvəz etdi. Ekran hadisələrinin emosionallığını, baxımlılığını artıran musiqilər kinonun ayrılmaz növünə çevrildi, inkişafına təkan verdi, baxımlılığını artırdı. Kino bəstəkarlarının orijinal əsərləri kinonun Ətraflı