Bəstəkar Emin Sabitoğlunun doğum günüdür

Kinonu musiqisiz təsəvvür etmək çətindir. Filmlərə yazılan melodiyalar  ekran hadisələrinin məzmununu, dövrün ab-havasını tamaşaçıya aydın çatdırır,  ekran personajlarının daxili aləmini, xarakter və düşüncələrini, psixologiyalarını emosionallıqla şərh edir. Məhz bu mənada filmlərin uğur qazanmasında, sevilməsində, baxılmasında kino bəstəkarlarının əməyi böyükdür. Görkəmli Ətraflı