Rafiz İsmayılov – 85

Kinonun ərsəyə gəlməsində mühüm rolu olan sənət adamlarından biri də kino rəssamlarıdır. Ekran əsərlərində obrazlılığı, emosionallığı  göstərmək, mövzunun xarakterlərlə olan vəhdətini yaratmaq, kompozisiya qurmaq bilavasitə kino rəssamının üzərinə düşür. Kadrlara kolorit gətirmək, işıq-kölgə effektini vermək çəkiliş vasitələrini konkretləşdirilir, rejissorlara istiqamət Ətraflı