Aktyor Ələddin Abbasovun doğum günüdür

Həyat hadisələrini yaradıcılığı fonunda təhlil edən, cəmiyyəti maarifləndirən, ictimai prosesləri sənətin fövqündə cilalayan, müzakirə obyektinə çevirən, müxtəlif dövr hadisələrinə fərdi münasibətini bildirən və tamaşaçıları ibrətamiz düşüncələrinin ardınca aparmağı bacaran öncül insanlar təkcə doğum və anım günündə yox, yaradıcılıqları göz önündə Ətraflı

Rejissor və aktyor Adil İsgəndərovun doğum günüdür

Elə sənətkarlar var ki, məsləklərini mühüm missiyaya çevirərək həyata olan fərqli baxışlarını, insanlara olan ürək sözlərini yaradıcılıqlarının fövqündə cəmiyyətə ünvanlamağı özlərinə borc biliblər. İstedad və bacarıqları ilə insanların həyat yolunda mayaka çevriliblər. Bu kimi sənət xadimlərinin yüksək təfəkkürü, mənəvi zənginliyi Ətraflı

Aktyor Kamal Xudaverdiyevin doğum günüdür

Milli mədəniyyətimizin, teatr, kino sənətimizin inkişafında xüsusi xidməti olan Xalq artisti Kamal Xudaverdiyevin sənət dünyası zəngindir, işıqlıdır, dəyərlidir. Kamil düşüncəsinin, mənəvi gözəlliyinin ahəngindən rollarına pay bölən görkəmli sənətkar artıq 16 ildir ki, aramızda yoxdur. Sənətkarın kinolentlərə həkk olunan xarakterik rolları Ətraflı