Niyazi Bədəlov – 115

Azərbaycan sənədli kinosunda parlaq iz qoyan görkəmli sənətkarlarımızdan olan Niyazi Bədəlovun yubiley ilidir. Sənədli filmlər ustası 40-a yaxın filmdə əsasən elm, zəhmət adamlarının əmək qabiliyyətindən, fərdi bacarığından söhbət açıb, ölkənin ictimai-mədəni həyatındakı yeniliklərdən, mühüm mövzulardan bəhs edən filmlər ərsəyə gətirib. Ətraflı