Arxivlər

Azərbaycan bədii filmlərinin siyahısı

NömrəFilmin adıRejissorİl
1«Qız qalası» («Легенда о девичьей башне») (səssiz)Vladimir Ballyuzek1924-cü il
2«Bismillah» («Во имя бога») (səssiz)Abbas Mirzə Şərifzadə1925-ci il
3«Əvəz-əvəzə» («Око за око») (səssiz)Aleksandr Litvinov1925-ci il
4«Gilan qızı» («Дочь Гиляна») (səssiz)Aleksandr Litvinov1925-ci il
5«Vulkan üzərində ev» («Дом на вулкане») (səssiz)Amo Beknazarov1928-ci il
6«Sevil» («Севиль») (səssiz)Amo Beknazarov1929-cu il
7«Lətif» / «Üz-üzə» («Лятиф» / «Лицом к лицу») (səssiz)Mikayıl Mikayılov1930- cu il
8«26 komissar» (« 26 комиссаров») (səssiz)Nikolay Şengelaya1932-ci il
9«İsmət»/ «Adətin məhvi» («Исмет» / «Гибель адата») (səssiz)Mikayıl Mikayılov1934-cü il
10«İki yoldaş» («Два товарища») (səssiz)Aleksandr Makovski1934-cü il
11«Məhəbbət oyunu» («Игра в любовь») (səssiz)Abbas Mirzə Şərifzadə1935-ci il
12«Mavi dənizin sahilində» («У самого синего моря») (ilk səsli film)Bоris Bаrnet, Səməd Mərdanov1935-ci il
13«Almaz» («Алмаз») Ağarza Quliyev, Qriqori Braginski1936- cı il
14«Dəcəl dəstə» («Буйная ватага») (səssiz)Aleksandr Popov, Qəmər Salamzadə1937-ci il
15«Bakılılar» («Бакинцы»)Viktor Turin1938-ci il
16«Kəndlilər» («Кяндлиляр»)Səməd Mərdanov1939-cu il
17«Yeni horizont» («Новый горизонт»)Ağarza Quliyev, Qriqori Braginski1940- cı il
18«Səbuhi» («Сабухи»)Amo Beknazarov1941- ci il
19«Bir ailə» («Одна семья»)Qriqori Aleksandrov, Rza Təhmasib, Mikayıl Mikayılov1943- cü il
20«Sualtı qayıq T-9» («Подводная лодка Т-9»)Aleksandr İvanov1943- cü il
21«Arşın mal alan » («Аршин мал алан»)Rza Təhmasib, Nikolay Leşşenko1945- ci il
22«Fətəli xan » («Фатали хан»)Yefim Dziqan1947- ci il
23«Bakının işıqları» («Огни Баку»)Aleksandr Zarxi, İosif Xeyfis, Rza Təhmasib1950- ci il
24«Doğma xalqımıza» («Родному народу») (film-konsert)Yan Frid, Hüseyn Seyidzadə1954- cü il
25«Bəxtiyar» («Бахтияр»)Lətif Səfərov1955- ci il
26«Görüş» («Встреча»)Tofiq Tağızadə1955- ci il
27«Qara daşlar» («Черные скалы»)Ağarza Quliyev1956-cı il
28«O olmasın, bu olsun» («Не та, так эта»)Hüseyn Seyidzadə1956-cı il
29«Bir məhəllədən iki nəfər» («Двое из одного кварталa»)İlya Qurin, Əjdər İbrahimov1957-ci il
30«Qızmar günəş altında» («Пoд знойным небом»)Lətif Səfərov1957-ci il
31«Mahnı belə yaranır» («Так рождается песня»)Rza Təhmasib, Mikayıl Mikayılov1957-ci il
32«Onun böyük ürəyi» («Ее большое сердце»)Əjdər İbrahimov1958-ci il
33«Ögey ana» («Мачеха»)Həbib İsmayılov1958-ci il
34«Uzaq sahillərdə» («На дальних берегах»)Tofiq Tağızadə1958-ci il
35«Bir qalanın sirri» («Тайна одной крепости»)Əlisəttar Atakişiyev1959- cu il
36«Əsl dost» («Настоящий друг»)Tofiq Tağızadə1959- cu il
37«Onu bağışlamaq olarmı?» («Можно ли его простить?»)Rza Təhmasib1959- cu il
38«Koroğlu» («Кер-оглы»)Hüseyn Seyidzadə1960- cı il
39«Mollanın sərgüzəşti» («Приключение моллы»)T. Sasanpur1960-cı il
40«Səhər» («Утро»)Ağarza Quliyev1960-cı il
41«Bizim küçə» («Наша улица»)Əlisəttar Atakişiyev1961-ci il
42«Leyli və Məcnun» («Сказание о любви»)Lətif Səfərov1961- ci il
43«Böyük dayaq» («Великая опора»)Həbib İsmayılov1962-ci il
44«Əmək və qızılgül» («Я буду танцевать»)Tofiq Tağızadə1962-ci il
45«Telefonçu qız» («Телефонистка»)Həsən Seyidbəyli1962- ci il
46«Payız konserti» («Осенний концерт») (film-konsert)Rəşid Atamalıbəyov1962- ci il
47«Əhməd haradadır?» («Где Ахмед?»)Adil İsgəndərov1963- cü il
48«Romeo mənim qonşumdur» («Ромео мой сосед»)Şamil Mahmudbəyov1963-cü il
49«Möcüzələr adası» («Есть и такой остров»)Həsən Seyidbəyli1963- cü il
50«Su ərizəsi» («Прошение о воде»)Həsən Sasanpur1964- cü il
51«Cazibə qüvvəsi» («Сила притяжения») k/almanax:
“Dağ meşəsindən keçərkən...” («Через горный лес»)
“Zirvə” («Вершина»)
“Cəzibə qüvvəsi” («Сила притяжения»)
Zeynəb Kazımova
Arif Babayev
Həsən Seyidbəyli
1964- cü il
52«Sehrli xalat» («Волшебный халат»)Əlisəttar Atakişiyev1964- cü il
53«Ulduz» («Любовь и лимандры»)Ağarza Quliyev1964- cü il
54«Arşın mal alan» («Аршин мал алан»)Tofiq Tağızadə1965- ci il
55«Yaşamaq gözəldir, qardaşım» («Жизнь хорошая штука, брат»)Ramiz Əsgərov, Antonis Voyazos1966-cı il
56«İstintaq davam edir» («Следствие продолжается») Əlisəttar Atakişiyev1966-cı il
57«İyirmialtılar» («26 Бакинских комиссаров»)Əjdər İbrahimov1966- cı il
58«Qaraca qız» («Чернушка») k/almanaxı:
«Liftçi qız» («Служебный лифт»)
«Qaraca qız» («Чернушка»)
Rüfət Şabanov
Şamil Mahmudbəyov
1966- cı il
59«Sən niyə susursan?» («Почему ты молчишь?»)Həsən Seyidbəyli 1966- cı il
60«Biri vardı, biri yoxdu...» («Жили- были…»)Eldar Quliyev1967- ci il
61«Dağlarda döyüş» («Поединок в горах»)Kamil Rüstəmbəyov1967- ci il
62«Torpaq. Dəniz. Od. Səma» («Земля. Море. Огонъ. Небо»)Şamil Mahmudbəyov1967- ci il
63«Qanun naminə» («Именем закона»)Muxtar Dadaşov1968-сi il
64«Mən ki gözəl deyildim» (« Красавицей я не была»)Tofiq Tağızadə, Ağarza Quliyev, Ramiz Əsgərov1968-ci il
65«Uşaqlığın son gecəsi» («Последняя ночь детства»)Arif Babayev1968-ci il
66«Bir cənub şəhərində» («В этом южном городe»)Eldar Quliyev1969-cu il
67«Bizim Cəbiş müəllim» («Я помню тебя, учителъ»)Həsən Seyidbəyli1969-cu il
68«Dəli Kür» («Кура неукротимая»)Hüseyn Seyidzadə1969-cu il
69«Şərikli çörək» («Хлеб поровну»)Şamil Mahmudbəyov1969-cu il
70«Foto “Fantaziya» («Фото “Фантазия»)Rauf Nağıyev1970-ci il
71«Abşeron ritmləri» («Ритмы Апшерона») (film-konsert)Eldar Quliyev1970-ci il
72«O qızı tapın» («Ищите девушку»)Həsən Seyidbəyli1970-ci il
73«Sevil» («Севиль») (film-opera)Vladimir Qorriker1970-ci il
74«Yeddi oğul istərəm» («Семеро сыновей моих»)Tofiq Tağızadə1970-ci il
75«Axrıncı aşırım» («Последний перевал»)Kamil Rüstəmbəyov1971-ci il
76«Ən vacib müsahibə» («Главное интервью»)Eldar Quliyev1971-ci il
77«Gün keçdi» («День прошел»)Arif Babayev1971-ci il
78«Bəy və gəlin» («Жених и невеста»)Ənvər Əbluc1971-ci il
79«Oxuyur Müslüm Maqomayev» («Поёт Муслим Магомаев»)Tofiq İsmayılov1971-ci il
80«Gilas ağacı» («Старая черешня»)Tofiq İsmayılov1972-ci il
81«Həyat bizi sınayır» («Жизнь испытывает нас»)Şamil Mahmudbəyov1972-ci il
82«Skripkanın sərgüzəşti» («Возвращение скрипки»)Şamil Mahmudbəyov1972-ci il
83«Var olun, qızlar» («Счастья вам, девочки»)Eldar Quliyev1972-ci il
84«Xatirələr sahili» («Я вырос у моря»)Yalçın Əfəndiyev1972-ci il
85«Qızıl qaz» («Фламинго, розовая птица»)Tofiq Tağızadə1972-ci il
86«Bizim küçənin oğlanları» («Парни нашей улицы»)Tofiq İsmayılov1973-cü il
87«Dənizə çıxmaq qorxuludur» («Опасной морской дорогой»)Ənvər Əbluc1973-cü il
88«Ömrün ilk saatı» («Твой первый час»)Arif Babayev1973-cü il
89«Mahnı qanadlarında» («На крыльях песни») (film-konsert)Kamil Rüstəmbəyov1973-cü il
90«Bakıda küləklər əsir» («В Баку дуют ветры»)Muxtar Dadaşov1974-cü il
91«Qatır Məmməd» («Мститель из Гянджебасара»)Rasim Ocaqov1974-cü il
92«Qeyri-adi ov» («Необыкновенная охота»)Əbdül Mahmudov1974-cü il
93«Nəsimi» («Насими»)Həsən Seyidbəyli1973-cü il
94«Ömrün səhifələri» («Страницы жизни») k/almanaxı:
“İnterrmüdiya” («Интермедия»)
“Rəqiblər” («Соперники»)
“Baladadaşın ilk məhəbbəti” («Первая любовь Балададаша»)
“Nəğmə dərsi” («Урок пения»)
Həsən Seyidbəyli
Teymur Bəkirzadə
Fikrət Əliyev
Gülbəniz Əzimzadə
1974-cü il
95«Bakıda küləklər əsir» («В Баку дуют ветры»)Muxtar Dadaşov1974-cü il
96«1001-ci qastrol» («1001-я гостроль»)Oqtay Mirqasımov1974-cü il
97«Alma almaya bənzər» («Яблоко, как яблоко»)Arif Babayev1975-ci il
98«Dədə Qorqud» («Свет погасших костров»)TofiqTağızadə1975-ci il
99«Firəngiz» («Фирангиз»)Əbdül Mahmudov, Ənvər Əbluc1975-ci il
100«Əgər bir yerdəyiksə» («Если мы вместе»)Vladimir Semakov1975-ci il
101«Ürək...ürək» («Сердце...сердце...»)Eldar Quliyev1976-ci il
102«Tütək səsi» («Звук свирели»)Rasim Ocaqov1975-ci il
103«Dərviş Parisi partladır» («Дервиш взрывает Париж»)Şamil Mahmudbəyov, Kamil Rüstəmbəyov1976-cı il
104«Çətirimiz buludlardır» («Выше только облака» )Nicat Bəkirzadə, Teymur Bəkirzadə1976-ci il
105«Xoşbəxtlik qayğıları» («Цена счастья»)Həsən Seyidbəyli1976-cı il
106«Günlərin bir günü» («В один прекрасный день») k/almanaxı:
“Süita” («Сюита»)
“Günlərin bir günü” («В один прекрасный день»)
Rüstəm İbrahimbəyov
Yuli Qusman
1976-cı il
107«Mezozoy əhvalatı» («Мезозойская история»)Rəşid Atamalıbəyov1976-cı il
108«Vulkana doğru» («Иду на вулкан»)Tofiq İsmayılov1976-1977-ci illər
109«Ad günü» («День рождения»)Rasim Ocaqov1977-ci il
110«Qərib cinlər diyarında» («Гариб в стране джиннов»)Əlisəttar Atakişiyev1977-ci il
111«De ki, məni sevirsən» («Скажи, что любишь меня»)Maqsud İbrahimbəyov1977-ci il
112«Arxadan vurulan zərbə» («Удар в спину»)Arif Babayev1977-ci il
113«Sevinc buxtası» («Бухта радости»)Eldar Quliyev1977-ci il
114«Şir evdən getdi» («Лев ушел из дома»)Rasim İsmayılov1977-ci il
115«Arvadım mənim, uşaqlarım mənim» («Жена моя, дети мои») k/almanaxı:
“Toy” («Свадьба»)
“Bağçada rahat yer” («Удобное место в саду»)
“Arvadım mənim, uşaqlarım mənim” («Жена моя, дети мои»)
Nicat Feyzullayev
Ziyafət Abbasov
Cəmil Fərəcov
1977-ci il
116«Bayquş gələndə» («Прилетела сова»)Şamil Mahmudbəyov1978-ci il
117«Bir ailəlik bağ evi» («Дачный домик для одной семьи»)Yuli Qusman1978-ci il
118«Dantenin yubileyi» («Юбилей Данте»)Gülbəniz Əzimzadə, Anar1978-ci il
119«Evin kişisi» («Мужчина в доме»)Tofiq Tağızadə1978-ci il
120«Qayınana» («Свекровь»)Hüseyn Seyidzadə1978-ci il
121«Od içində» («Оазис в огне»)Şamil Mahmudbəyov1978-ci il
122«Bizi bağışlayın» («Простите нас»)Arif Babayev 1979-cu il
123«Qəribə adam» («Чудак»)Əjdər İbrahimov1979-cu il
124«Mən mahnı qoşuram» («Я придумываю песню»)Tofiq İsmayılov1979-cu il
125«İstintaq» («Допрос»)Rasim Ocaqov1979-cu il
126«Babək» («Бабек»)Eldar Quliyev1979-cu il
127«Yarımçıq qalmış mahnı» («Прервaнная серенада»)Maqsud İbrahimbəyov1979-cu il
128«Anlamaq istəyirəm» («Хочу понять»)Oqtay Mirqasımov1980-ci il
129«Anın quruluşu» («Структура момента»)Rasim İsmayılov1980-ci il
130«Gözlə məni» («Я еще вернусь»)Kamil Rüstəmbəyov1980-ci il
131«Onun bəlalı sevgisi» («Его бедовая любовь»)Ziyafət Abbasov1980-ci il
132«Qızıl uçurum» («Золотая пропасть»)Fikrət Əliyev1980-ci il
133«Təkcə adanı özünlə apara bilməzsən» («Только остров не возьмешь с собой»)Gülbəniz Əzimzadə1980-ci il
134«Yol əhvalatı» ( «Дорожное происшествие»)Teymur Bəkirzadə1980-ci il
135«Vah!..» («Вах!..»)Cahangir Mehdiyev1980-ci il
136«Bağlı qapı» («Перед закрытой дверью»)Rasim Ocaqov1981-ci il
137«Nəğməkar torpaq» («Поющая земля»)Ruslan Şahmalıyev1981-ci il
138«Babamızın babasının babası» («Дедушка дедушки нашего дедушки»)Tofiq Tağızadə1981-ci il
139«Qorxma, mən səninləyəm » («Не бойся, я с тобой»)Yuli Qusman1981-ci il
140«Üzeyir ömrü» («Аккорды долгой жизни»)Anar1981-ci il
141«Birisigün, gecəyarısı» («Послезавтра в полночь»)Arif Babayev1981-ci il
142«Əlavə iz» («Дополнительный след»)Nicat Bəkirzadə1981-ci il
143«İşgüzar səfər» («Деловая поездка»)Rasim İsmayılov1982-ci il
144«Əzablı yollar» («Здесь тебя не встретит рай»)Tofiq İsmayılov1982-ci il
145«Qocalar, qocalar...» («Старики, старики...»)Elxan Qasımov, İfraim (Yefim) Abramov1982-ci il
146«Qaladan tapılan mücrü» («Шкатулка из крепости»)Gülbəniz Əzimzadə1982-ci il
147«Nizami» («Низами»)Eldar Quliyev1982-ci il
148«Gümüşü furqon» («Серебристый фургон»)Oqtay Mirqasımov1982-ci il
149«Yeddi gözəl» («Семь красавиц») (film-balet)Feliks Slidovker1982-ci il
150«Asif, Vasif, Ağasif» («Асиф, Васиф, Агасиф»)Rasim İsmayılov1983-cü il
151«Gəmi saatının sirri» («Тайна корабельных часов»)Rüfət Şabanov1983-cü il
152«Evlənmək istəyirəm» («Похититель поневоле»)Cahangir Mehdiyev1983-cü il
153«Ötən ilin son gecəsi» («Последняя ночь уходящего года»)Gülbəniz Əzimzadə1983-cü il
154«Musiqi müəllimi» («Учитель пения»)Tofiq İsmayılov1983-cü il
155«Park» («Парк»)Rasim Ocaqov1983-cü il
156«İlıq dənizdə buz parçası» («Льдина в теплом море»)Yuli Qusman1983-cü il
157«Qara gölün cəngavərləri» («Рыцари черного озера»)Ənvər Əbluc1984-cü il
158«Gümüşgöl əfsanəsi» («Легенда серебряного озера»)Eldar Quliyev1984-cü il
159«Köhnə bərə» («Старый причал»)Elxan Qasımov1984-cü il
160«Avqust gələndə...» («Вот придет август...»)Gülbəniz Əzimzadə1984-cü il
161«Tənha narın nağılı» («Воспоминания о гранатовом дереве»)Şamil Mahmudbəyov, Həsən Turabov1984-cü il
162«Qoca palıdın nağılı» («Сказка старого дуба»)Fikrət Əliyev, Hüseyn Mehdiyev1984-cü il
163«Bağ mövsümü» («Дачный сезон»)Tofiq Tağızadə1985-ci il
164«Bəyin oğurlanması» («Украли жениха»)Ceyhun Mirzəyev, Vaqif Mustafayev1985-ci il
165«Cin mikrorayonda» («Джинн в микрорайоне»)Oqtay Mirqasımov1985-ci il
166«Sizi dünyalar qədər sevirdim» («Я любил вас больше жизни»)Rasim İsmayılov1985-ci il
167«Atları yəhərləyin» («Пора седлать коней»)Əbdül Mahmudov, Həsən Turabov1985-ci il
168«Şəhərli biçinçilər» («Городские косари»)Əbdül Mahmudov, Hüseyn Mehdiyev1985-ci il
169«17 yaşlı oğlan» («Семнадцать мальчишеских лет»)Rüfət Şabanov1985-ci il
170«İşarəni dənizdən gözləyin» («Сигнал с моря»)Ceyhun Mirzəyev1986-cı il
171«Qəm pəncərəsi» («Окно печали»)Anar1986-cı il
172«Aşkarsızlıq şəraitində» («В условиях неочевидности»)Fərhad Yusifov1986-cı il
173«Burulğan» («Загородная прогулка»)Eldar Quliyev1986-cı il
174«Bircəciyim» («Только ты»)Ənvər Əbluc1986-cı il
175«Yay gününün xəzan yarpaqları» («Листопад в пору лета»)Tofiq İsmayılov1986-cı il
176«Bədbəxtliyin astanasında» («У порога несчастья»)Rauf Nağıyev1986-cı il
177«İmtahan» («Экзамен»)Gülbəniz Əzimzadə, Şahmar Ələkbərov1987-ci il
178«Kişi sözü» («Мужское слово»)Cahangir Mehdiyev1987-ci il
179«Kölgədə 40 gərəcə isti» («40 градусов в тени»)Leyla Səfərova1987-ci il
180«Afroditanın qolları» («Руки Афродиты»)Davud İmanov1987-ci il
181«Özgə ömür» («Другая жизнь»)Rasim Ocaqov1987-ci il
182«Pirverdinin xoruzu» («Петушок Пирверди»)Ramiz Əzizbəyli1987-ci il
183«Süd dişinin ağrısı» («Боль молочного зуба»)Hüseyn Mehdiyev1987-ci il
184«Sürəyya» («Сурейя»)Tofiq İsmayılov1987-ci il
185«Şeytan göz qabağında» («Чертик под лобовым стеклом»)Oqtay Mirqasımov1987-ci il
186«Araqarışdıran» («Заводила»)Yefim Abramov1987-ci il
187«Gənc qadının kişisi» («Мужчина для молодой женщины»)Cahangir Mehdiyev1988-ci il
188«Yaramaz» («Мерзавец»)Vaqif Mustafayev1988-ci il
189«Yaşa, qızıl balıq» («Живи, золотая рыбка»)Nicat Feyzullayev1988-ci il
190«Alman klinikasına şəxsi səfər» («Частный визит в немецкую клинику»)Rasim İsmayılov1988-ci il
191«Cansıxıcı əhvalat» («Самая скучная история»)Cəmil Quliyev1988-ci il
192«Doğma sahillər» («Родные берега»)Əbdül Mahmudov1989-cu il
193«Boş yer» («Вакантное место»)Cahangir Şahmuradov1989-cu il
194«Əlaqə» («Контакт»)Cahangir Zeynallı1989-cu il
195«Dəvətnamə» («Приглашение»)Aydın Dadaşov1989-cu il
196«Həmyerli» («Земляк»)Valeri Kərimov1989-cu il
197«Hücum» («Нападение»)Rövşən Almuradlı1989-cu il
198«Lətifə» («Анекдот»)Nizami Musayev, Yefim Abramov1989-cu il
199«Ölsəm... bağışla» («Храм воздуха»)Rasim Ocaqov1989-cu il
200«Sahilsiz gecə» («Ночь без края»)Şahmar Ələkbərov1989-cu il
201«Təxribat» («Диверсия»)Eldar Quliyev1989-cu il
202«Axırıncı reys» («Последний рейс»)Fuad Şabanov1989-cu il
203«Tələ» («Ловушка»)Rasim İsmayılov1990-cı il
204«Gecə qatarında qətl» («Убийство в ночном поезде»)Əbdül Mahmudov1990-cı il
205«Güzgü» («Зеркало»)Mehriban Ələkbərzadə1990-cı il
206«Bəxtəvər» («Счастливчик»)Ömür Nağıyev1990-cı il
207«Zirzəmi» («Подвал»)Davud İmanov1990-cı il
208«Qətl günü» («День казни»)Gülbəniz Əzimzadə1990-cı il
209«Şahid qız» («Свидетельница»)Hüseyn Mehdiyev1990-cı il
210«Yapon və yaponiyalı» («Япон и японец»)Serqey Ratnikov1990-cı il
211«Qətldən yeddi gün sonra» («Семь дней после убийства»)Rasim Ocaqov1991-ci il
212«Qəzəlxan» («Гезелхан»)Şahmar Ələkbərov1991-ci il
213«Qisas» («Месть»)Yusif Əlizadə1991-ci il
214«Pəncərə» («Окно»)Həsən Əbluc, Ənvər Əbluc1991-ci il
215«Divar» («Стена»)Ramiz Məlikov1991-ci il
216«O dünyadan salam» («Привет с того света»)Tofiq Tağızadə1991-ci il
217«Bəxt üzüyü» («Обручальное кольцо»)Ramiz Əzizbəyli1991-ci il
218«Şirbalanın məhəbbəti» («Любовь Ширбалы»)Cəmil Quliyev1991-ci il
219«Lal» («Немой»)Bəhram Osmanov1992-ci il
220«777 №-li iş» («Дело № 777»)Ceyhun Mirzəyev1992-ci il
221«Etiraf» («Исповедь»)Şamil Əliyev1992-ci il
222«Təbəssüm» («Улыбка»)Şahirə Kərimova1992-ci il
223«Fəryad» («Стон»)Ceyhun Mirzəyev1993-cü il
224«Təhminə» («Тахмина»)Rasim Ocaqov1993-cü il
225«Haray» («Зов»)Oruc Qurbanov1993-cü il
226«Qırmızı qatar» («Красный поезд»)Hafiz Fətullayev1993-cü il
227«Mənim ağ şəhərim» («Мой белый город»)Mərahim Fərzəlibəyov1993-cü il
228«Həm ziyarət, həm ticarət» («О, Стамбул!»)Rasim Ocaqov1994-cü il
229«Qara Volqa» («Черная Волга»)Elşən Məmmədov1994-cü il
230«Köpək» («Тварь»)Tofiq Tağızadə1994-cü il
231«Ağ atlı oğlan» («Мальчик на белом коне»)Ənvər Əbluc1995-ci il
232«Ümid» («Надежда»)Gülbəniz Əzimzadə1995-ci il
233«Yarasa» («Летучая мышь»)Ayaz Salayev1995-ci il
234«Yük» («Ноша»)Rövşən Almuradlı1995-ci il
235«Özgə vaxt» («Чужое время»)Hüseyn Mehdiyev1996-cı il
236«Son döyüş» («Последний бой»)Xəyyam Aslan1996-cı il
237«Ləqəbi "İka"dır» («Под кличкой «ИКА»)Teymur Bəkirzadə1997-ci il
238«Sarı gəlin» («Невеста в желтом»)Yavər Rzayev1998-ci il
239«Vahimə» («Наваждение»)Rüfət Əsədov1998-ci il
240«Ailə» («Семья»)Rüstəm İbrahimbəyov, Ramiz Həsənoğlu1998-ci il
241«Otel otağı» («Комната в отеле»)Rasim Ocaqov1998-ci il
242«Nə gözəldir bu dünya» («Этот прекрасный мир»)Eldar Quliyev1999-cu il
243«Təsadüfi görüş» («Случайная встреча»)Şamil Əliyev1999-cu il
244«Sifarişçi» («Заказчик»)Elnur Mehdiyev2000-ci il
245«Yuxu» («Сон»)Fikrət Əliyev2001-ci il
246«Güllələnmə təxirə salınır» («Расстрел отменяется»)Ələkbər Muradov2002-ci il
247«Hacı Qara» («Гаджи Гара»)Cahangir Mehdiyev2002-ci il
248«Ovsunçu» («Колдун»)Oqtay Mirqasımov2002-ci il
249«Odla qol-boyun» («В объятиях огня»)Mirbala Səlimov2002-ci il
250«Milli bomba» («Национальная бомба»)Vaqif Mustafayev2004-cü il
251«Məkanın melodiyası» («Мелодия пространствa»)Hüseyn Mehdiyev2004-cü il
252«Küçələrə su səpmişəm» («Там, где сливаются реки»)Nicat Feyzullayev2004-cü il
253«Arxada qalmış gələcək» («Взлётная полоса»)Rüfət Əsədov2004-cü il
254«Tilsim» ( «Наваждение»)Kamran Qasımov2005-ci il
255«Girov» («Заложник»)Eldar Quliyev2005-ci il
256«Lal çinar» («Немая чинара»)Vasif Məmmədzadə2005-ci il
257«Yalan» («Ложь»)Ramiz Əzizbəyli2005-ci il
258«Üç qız» («Три девушки»)Murad İbrahimbəyov2005-ci il
259«Məhkumlar» («Приговорённые»)Mehriban Ələkbərzadə2006-cı il
260«Əlvida, cənub şəhəri» («Прощай, южный город»)Oleq Səfərəliyev2006-cı il
261«Biz qayıdacağıq» («Мы вернёмся»)Elxan Qasımov2007-ci il
262«Cavid ömrü» («Жизнь Джавида»)Ramiz Həsənoğlu2007-ci il
263«Qanadlarıma sığal çək» («Погладь мои крылья»)Samir Kərimoğlu2008-ci il
264«Qrinviç meridianından kənarda» («Вне Гринвичского меридиана»)Yusif Quliyev2007-ci il
265«Nəfəs» («Вдох»)Elməddin Alıyev, Xəyyam Abdullayev2007-ci il
266«Ev» («Дом»)Asif Rüstəmov2007-ci il
267«Pəri Qala » («Пери Гала»)İlqar Safat, Mikayıl Mikayılov2007-ci il
268«Qala» («Крепость»)Şamil Nəcəfzadə2008-ci il
269«Düyün» («Узел»)Əli İsa Cabbarov2008-ci il
270«Yalançılar» («Обманщики»)Abdulqəni Əliyev2008-ci il
271«Günaydın, mələyim» («Привет тебе, мой ангел»)Oktay Mir-Qasım2008-ci il
272«Hökmdarın taleyi» («Судьба государя»)Ramiz Fətəliyev, Dilşat Fatxulin2008-ci il
273«40-cı qapı» («Сороковая дверь»)Elçin Musaoğlu2008-ci il
274«Xəyallar gündəliyi» («Дневник воображения»)Həbibə Mirzəyeva2008-ci il
275«Teatral həyat» («Театральная жизнь»)İlqar Nəcəf2009-сu il
276«Cavad xan» («Джавад хан»)Rövşən Almuradlı2008-сi il
277«Bir addım» («Один шаг»)Fariz Əhmədov, Nərgiz Bağırzadə2009-сu il
278«Qocalar» («Старики»)Fariz Əhmədov, İsmayıl Məmmədov2008-сi il
279«Koramal» («Уж»)Xəyyam Abdullayev, Elməddin Alıyev2009-сu il
280«Psixiatr» («Психиатр»)Zamin Məmmədov2009-сu il
281«Saat» («Часы»)Nəsimi Məmmədoğlu (Əliyev)2009-сu il
282«Daşatan» («Человек, бросающий камень )Cavid İmamverdiyev2009-сu il
283«Niyyət» («Намерение»)Samir Kərimoğlu 2010-cu il
284«Kuklalar» («Куклы»)Çingiz Rəsulzadə2009-cu il
285«Dünən qəfildən gəldi» («Вчера наступило внезапно»)Mübariz Nağıyev2009-cu il
286«İstanbul reysi» («Стамбульский рейс»)Eldar Quliyev2010-cu il
287«Usta Yusifin kamançası» («Кеманча мастера Юсифа»)Ruslan Hüseynov2010-cu il
288«Əlavə təsir » («Спаситель человечества»)Elxan Cəfərov2010-cu il
289«Ölüm növbəsi» («В очереди за смертью»)Fikrət Əliyev2009-cu il
290«Sahə» («Участок»)İlqar Safat2010-cu il
291«Kabusun gözüylə» («Глазами призрака»)Rüstəm İbrahimbəyov2010-cu il
292«İlahi məxluq» («Божественное животное»)Yavər Rzayev2011-ci il
293«Buta» («Бута»)İlqar Nəcəf2011-ci il
294«Ondan yaxşı qardaş yox idi» (« И не было лучше брата»)Murad İbrahimbəyov2010-cu il
295«Qara qutu» («Черный ящик»)Xəyyam Abdullayev, Elməddin Alıyev2010-cu il
296«İki» («Двойка»)Hacı Həsənov2010-cu il
297«Qala» («Крепость»)Zaur Qaralov2011-ci il
298«Vəkil hanı?» («Где адвокат?»)Ülviyyə Könül2011-ci il
299«Tərsinə çevrilən dünya» («Перевернутый мир»)Ənvər Əbluc2011-ci il
300«Çölçü» («Степняк»)Şamil Əliyev2012-ci il
301«Aktrisa» («Актриса»)Rövşən İsax2011-ci il
302«Şəbəkə» («Шебеке»)Kəmalə Rzayeva2011-ci il
303«Barbados» («Барбадос»)Nərgiz Bağırzadə2011-ci il
304«Yol» («Дорога»)Anar Almazov, Feyruz Şamıyev2011-ci il
305«Vəsiyyət» («Завещание»)İlhamə Bədəlova2011-ci il
306«İşığa doğru» («К свету»)Sənan Vəliyev2012-ci il
307«Mayak» («Маяк»)Fariz Əhmədov2012-ci il
308«Dolu» («Град»)Elxan Cəfərov2012-ci il
309«Sübhün səfiri» («Посол зари»)Ramiz Həsənoğlu2012-ci il
310«Allo, bu mənəm» («Алло, это я»)Nonna Müzəffərova2013-ci il
311«Dərvişin qeydləri» («Записки Дервиша»)Eldar Quliyev2013-ci il
312«Ağ-qara gecələr» («Черно-белые ночи»)Ayaz Salayev 2013-ci il
313«Qorxma, mən səninləyəm. 1919!» («Не бойся,я с тобой. 1919!»)Yuli Qusman 2013-ci il
314«Mahmud ilə Məryəm» («Махмуд и Марьям»)Mehmet Ada Öztekin2013-ci il
315«Sonuncu» («Последний»)Sergey Pikalov2013-ci il
316«Qisas almadan ölmə. Keçmişdən məktublar» («Умереть отмщенным. Письма из прошлого»)Oqtay Mirqasım2013-ci il
317«Mən evə qayıdıram» («Я возвращаюсь домой»)Samir Kərimoğlu2014-ci il
318«İnikas» («Отражение»)Ayşad Səfərəliyev2014-ci il
319«Keçmişdən gələn zəng» («Звонок из прошлого»)Murad Muradov2014-ci il
320«Axırıncı dayanacaq» («Последняя остановка»)Fikrət Əliyev2014-ci il
321«Nabat» («Набат»)Elçin Musaoğlu2014-ci il
322«Axınla aşağı» («Вниз по течению»)Asif Rüstəmov2014-ci il
323«Eliza» («Элиза. Пицца и Бетховен»)Məzahir Haşımov2014-ci il
324«Qara bağ» («Черный сад»)Amil Məmiyev2015-ci il
325«Dərs» («Урок»)Rafiq Əliyev, Cavid Təvəkkül2015-ci il
326«Yarımçıq xatirələr» («Прерванные воспоминания»)Elxan Cəfərov2015-ci il
327«4.1 Şəhər motivləri» («Городские мотивы 4.1») k/almanaxı:
“ Qonşu qadın “ («Соседка»)
“Kədərim” ( «Печаль моя светла»)
“Yuxarıda və aşağıda” («Наверху и внизу»)
“Dmitrov küç. 86” («Улица Дмитрова, 86»)
“Zabitin şərəfi” («Честь офицера»)
Anar Abbasov
Rüfət Həsənov
Teymur İsmayılov
Cəfər Axundzadə
Vüqar İslamzadə
2015-ci il
328«Qatil» («Убийца»)Kəmran Şahmərdan2015-ci il
329«Bakı gecələri» («Бакинские ночи» ) k/almanaxı:
“Yeraltı keçid” («Подземка»)
“Buludlar” («Облака»)
“İşıq yolu” («Дорожный свет»)
“5 dəqiqə” («5 минут»)
“Skripkaçı” («Скрипач»)
Xədicə Qarayeva
Kəmalə Zəkiyeva
Cabir Əlioğlu
Rövşən Ağayev
Gündüz Yaşar (Əliyev)
2015-ci il
330«Postskriptum»/ «Nobel qardaşları» («Постскриптум» / «Братья Нобель»)Emin Mirabdullayev2015-ci il
331«Hədiyyə» / «Eşqin sonsuz nəğməsi» («Подарок» / «Нескончаемая песня любви»)Emin Əfəndiyev2015-ci il
332«Onun atası» ( «Его отец»)Zamin Məmmədov2015-ci il
333«Xeyirlə şərin rəqsi» ( «Танец добра и зла»)Yavər Rzayev2015-ci il
334«Qırmızı bağ» ( «Красный сад»)Mirbala Səlimli2016-cı il
335«İçəri şəhər» ( «Внутренний город»)İlqar Safat2016-cı il
336«Həddən artıq uyğunluq» ( «Слишком много совпадений»)Ülviyyə Könül (Kərimova)2016-cı il
337«Üçüncü günün adamı» ( «Человек третьего дня»)Babək Şirinsifət2017-ci il
338«Yoxdurbeləsöhbət » / “İki nəfər üçün moll”( «Об этом нет и речи» / «Молл для двоих»)Rüfət Həsənov2017-ci il
339«Nar bağı» ( «Гранатовый сад»)İlqar Nəcəf2017-ci il
340«Eviniz abad» ( «Киоск»)Mirsadıq Ağazadə2017-ci il
341"Falçı"Rüstəm Babazadə2018-ci il
342"Ayıq sürücü"Rövşən Almuradlı2018-ci il
343"Biznes"Murad Muradov2018-ci il
344"Balaca"Ruslan Ağazadə, Orxan Ağazadə2018-ci il
345"Səs" Zamin Məmmədov2019-cu il
346"Estakada"Fuad Tofiqoğlu2019-cu il
347"Dan yeli"Kamal Yaşar2019-cu il
348"Naməlum dahi"Kamran Adıgözəl2019-cu il
349"Soraq"Pərviz Həsənov2019-cu il
350"Əlvida, Şmidt!"Əli-Səttar Quliyev2019-cu il
351"Daxildəki ada"Rüfət Həsənov2020-ci il
352"Sizə məktub var..."Məzahir Həşimov2020-ci il
353"Titrəmə"Amil Amal2020-ci il
354"Anamın kitabı"Xəyyam Abdullazadə, Elməddin Alıyev2020-ci il
355"Olimpia"Əli-Səttar Quliyev2021-ci il
356"Ailəvi şəkil"Günel Qədirova2020-ci il
357"Köşk"Mirsadıq Ağazadə

2021-ci il
358“Quyu”Rüfət Ray2021-ci il
359“Levonun son payızı”Rüstəm Babazadə2021-ci il
360“İkinci planetin qırmızı rəngi”Azər Quliyev2021-ci il
361“Leylanın skripkası”Ella Leya2022-ci il
362“Mərmər soyuğu”Asif Rüstəmov2022-ci il
363“Həyat, deyəsən, gözəldir”Vaqif Mustafayev2022-ci il
364“Hasar”Qulu Əsgərov2022-ci il
365“Məryəm”Elçin Musaoğlu2022-ci il
366“İki gün”Teymur Qəmbərov2021-ci il
367“Xosrov və Şirin”Xəyyam Abdullazadə,
Elməddin Alıyev
2021-ci il
368“Divarın o tayında”Azər Ağalarov2020-ci il
369“Arxa cəbhə”Gülay Babayeva2022-ci il
370“Suğra və oğulları”İlqar Nəcəf2020-ci il
371“Şeyx Sənan”Xəyyam Abdullazadə, Elçin Elxanlı2023-cü il

 

Xronikal - sənədli filmlər

NömrəXronikaRejissorİl
1“Bibiheybətdə neft fontanı yanğını” (“Пожар нефтяного фонтана на Биби-Эйбате”; süjet) FİAF-dan göndərilmiş çarx1898-ci il
2Balaxanıda neft fontanı (süjet)A.M.Mişon1898-ci il
3“Neft mədənləri” (“Нефтяные промыслы”; səssiz)1908-ci il
4“Qazma və neft hasilatı” ( “Бурение и добыча нефти”; səssiz)1920-ci il
5“Neft” (“Нефть”)M. Jelyabvski1920-ci il
6“Lökbatan”(“Лок-Батан”) səssizBoris Pumpyanski1933-ci il
7“Dənizin dibi neft verir”E .Borisoviç1933-ci il
8“Bakı” (“Баку”)D.Yaşin1935 ci il
9“Soyuzjurnal” №8 (Molotov ad. mədəndə yeni neft fontanı)Operator: Seyfulla Bədəlov1934-cü il
10“Soyuzjurnal ”№23 (Neft Bakısı)Operator: Belyakov1935-ci il
11“Artyom adası”(“Остров Артём”)Əbdül Həsənov1939-cu il
12“20-ci bahar”(“Двадцатая весна”)Mikayıl Mikayılov, Vladimir Yeremeyev1940-cı il
13“Ordenli Azərbaycan” №25 (“Орденоносный
Азербайджан” №25 ; kinojurnal)
1945-ci il
14“Ordenli Azərbaycan” №26 (“Орденоносный
Азербайджан” №26 ; kinojurnal)
1945-ci il
15“Xəzər neftçiləri”(“Нефтяники Каспия”)Ağarza Quliyev1951-ci il
16“Neft ustaları”(“Мастера нефти”)Mirzə Mustafayev1955-ci il
17“Dənizi fəth edənlər” (“Покорители моря”)Roman Karmen1959-cu il
18“ Xəzər neftçiləri haqqında dastan” (“Повесть о нефтяниках Каспия”)Roman Karmen1953-cu il
19“Səhnəmizin görkəmli sənətkarı” . Ələsgər ƏləkbərovNiyazi Bədəlov1960-cı il
20“Günün xəbərləri” № 9 (Yeddilliyin texnologiyası)Leonid Koretski1960-cı il
21“Neft sənayesində ştanqsız nasoslar” (“Бесштанговые насосы в нефтяной промышленности”)Mirzə Mustafayev1962-cı il
22“Azərbaycan subtropiklərində” (“В субтропиках Азербайджана”)Rəşid Atamalıbəyov1963-cü il
23“Sabahın xeyir, Bakı!” (“Доброе утро, Баку! ”)Şüa Şeyxov1964-cü il
24“İçəri şəhər” (”Крепость”)Əlibala Ələkbərov1964-cü il
25“Abidələr danışır” (“Памятники говорят”)Rasim Ocaqov1964-cü il
26“Əziz qonaqlarımız. Rac Kapur Bakıda” (“Дорогие гости. Радж Капур в Баку; süjet)Əlibala Ələkbərov, Faiq Qasımov1965-ci il
27“Gənc nəsl” (“Молодое поколение”)Nina Mustafayeva1965–ci il
28“Şəki sarayı” (“Шекинский дворец”)Rəşid Atamalıbəyov1965- ci il
29“Rza Təhməsib. İncəsənət veteranı”. (“Ветеран искусств. Рза Тахмасиб)Musa Bağırov1965 –cı il
30“Nəriman Nərimanov” (“Нариман Нариманов”)Muxtar Dadaşov1966- cı il
31“O geri çəkilməlidir” (“Он должен отступить”)Zeynəb Kazımova1966- cı il
32“Salam, Azərbaycan!” (“Здравствуй, Азербайджан”)Ruslan Şahmalıyev1966- cı il
33“Səməd Vurğun” (“Самед Вургун”)Yalçın Əfəndiyev, Eldar Quliyev1966- cı il
34“Göllərin tacı” (“Королева озер”)Mirzə Mustafayev1966- cı il
35“Kirov Azərbaycanda” (“Киров в Азербайджане”)Niyazi Bədəlov1966- cı il
36“Azərbaycan çayi” (“Азербайджанский чай”)Rejissor: Mirzə Mustafayev1967- ci il
37“Qızıl əllər” (“Золотые руки”)Rejissor: Kamil Mirzəyev1967- ci il
38“Bizim milis” (“Наша милиция”)Seyfulla Bədəlov1967- ci il
39“Əzim Əzimzadə” (“Азим Азимзаде”)Zeynəb Kazımova1967- ci il
40“Bürünc “Neftçi” (“Бронзовый “Нефтяник”)Mirzə Mustafayev1966-cı il
41“Sovet ölkələri” №3 . (Dənizdə şəhər)Sergey Medınski1967-cı il
42“Azıx mağaraları” (“Азыхские пещеры”)Musa Bağırov1968- ci il
43“Bülbül” (“Бюльбюль”)Musa Bağırov1968- ci il
44“Bu, həqiqətin səsidir. Qara Qarayev” (“Это вступает правда”)Oqtay Mirqasımov1968- ci il
45“Tayqa qəhrəmanı” (“Герой тайги”)Vladimir Konyagin1968- ci il
46“Azadlıq adasının elçiləri Azərbaycanda” (“Посланцы острова свободы в Азербайджан”)
Niyazi Bədəlov1968- ci il
47“Qayıdacağına inanırdı” (“Верил в возвращение ”)Yalçın Əfəndiyev1968- ci il
48“İncəsənət” №3 (“Искусство” № 3; kinojurnal)Əli Musayev1968- ci il
49“Qarabağa səyahət” (“Путешествие по Карабаху”)Əlibala Ələkbərov1968- ci il
50“Mənim şəhərimin daşları” (“Камни моего города”) Tofiq İsmayılov1968- ci il
51“Azərbaycan haqqında etüd” (“Этюд об Азербайджане”)Oktay Mirqasımov1969- cu il
52“Mahnıya həsr olnumuş həyat” (“Жизнь, посвящённая
песне”)
Seyfulla Bədəlov1969- cu il
53“Mənim universitetim” (“Мой университет”)Nina Mustafayeva1969- cu il
54“Suriya görüşləri” (“Сирийские встречи”)Faiq Qasımov1969- cu il
55“Yırtıcı göbələk” (“Хищные грибы”)Nisə Mehdiyeva1969- cu il
56“Cəfər Cabbarlı” (“Джафар Джабарлы”)Oktay Mirqasımov1969- cu il
57“Naxçıvan - qədim diyar” (“Нахичевань – древний край”)Zeynəb Kazımova1969- cu il
58“Neftçi Qurban” (“Нефтяник Курбан”)Mirzə Mustafayev1970-ci il
59“Nəsrimizin ağsaqqalı. Süleyman Rəhimov”(“Аксаккал нашей прозы. Сулейман Рагимов”)Əli Musayev1970-ci il
60“Şərqdə birinci” (“Первый на Востоке”)Teymur Bəkirzadə1970-ci il
61“General Həzi Aslanov” (“Генерал Ази Асланов”)Musa Bağırov1970-ci il
62“Mənim Xəzərim” (“Мой Каспий”)Mirzə Mustafayev1970-ci il
63“Azərbaycan incəsənəti” (“Искусство Азербайджана”)Mirzə Mustafayev1970-ci il
64“Yazıçının bir günü. Mirzə İbrahimov” (“Один день писателя”)Musa Bağırov1971- ci il
65“Veteran neftçi” («Ветеран- нефтяник»)Nazim Dadaşov1971- ci il
66“Nəsimi” (“Насими”)Xamiz Muradov1971- ci il
67“Azərbaycan çayları və gölləri” (“Реки и озера Азербайджана”)Əli Musayev1971- ci il
68“İgidliyin əbədidir sənin” (“Героизм твой бессмертен”)Zeynəb Kazımova1971- ci il
69“Çiçək yağışı” (“Цветы”)Rasim Ocaqov1971- ci il
70“Araz üzərində işıq” (“Свет над Араксом”)Əlibala Ələkbərov1971- ci il
71“Azərbaycan miniatürləri” (“Миниатюры Азербайджана”)Musa Bağırov1971- ci il
72“Dnepr qəhrəmanı” (“Герой Днепра”)Oqtay Əlizadə1971- ci il
73“Dağlarda ada” (“Остров в горах”)Niyazi Bədəlov1971- ci il
74“Azərbaycan ipəyi” (“Азербайджанский шёлк”)Pərviz Həsənov1972 -ci il
75“Diqqət, ehtiyatlı olun, kabel” (“Осторожно - кабель”) (Rabitə Nazırliyinin sifarişi ilə)1972 -ci il
76“Leypsiq yarmarkasında” (“На Лейпцигской ярмарке”)Tofiq Sultanov1972 -ci il
77“Biz-şmidçilərik” (“Мы шмидтовцы”)Nina Mustafayeva1972 -ci il
78“Dostluq bayramı” (“Праздник дружбы”)Seyfulla Bədəlov1972 -ci il
79“Mikayıl Abdullayev” (“Микаил Абдуллаев”)Cəmil Fərəcov1972 -ci il
80“Muğan qızı” (“Дочь Мугани ”)Zeynəb Kazımova1972 -ci il
81“Zaqatala” (“Закаталы”)Musa Bağırov1972 -ci il
82“XXIV astronavt konqressi” (“XXIV конгресс астронавтов”)Oqtay Əlizadə1973- сü il
83“Daşkəsən” (“Дашкесан”)Xamiz Muradov1973- сü il
84“Etibarlı əllər” (“Надёжные руки”)Rauf Nağıyev1973- сü il
85“Dağlarda işıq” (“Свет в горах”)Mirzə Mustafayev1973- сü il
86“Dəniz cəsurları sevir” (“Море любит отважных”)Musa Bağırov1973- сü il
87“Məndə sığar iki cahan...” (“В меня вместятся оба мира…”)Xamiz Muradov1973- сü il
88“Böyük tarixin ad günləri”E.Qekar1973- сü il
89“Neft və qaz çıxarılan rayonlarda qəza - xilasedici və
bərpa işləri” (“Спасательные и аварийно-
восстановительные работы в районах добычи
нефти и газа”)
Cəmil Fərəcov 1973- сü il
90“Uzun ömürlü ağaclar. Əsrlərin yadigarı” (“Долгожители”)Musa Bağırov1974- cü il
91“Onun adı Serafino idi” (“Его звали тогда Серафино”)Niyazi Bədəlov1974- cü il
92“Burada başlanmışdır. Neft Akademiyası” (“Начиналось здесь”)Yalçın Əfəndiyev1974- cü il
93“Azərbaycan teatrının 100 illiyi” (“Азербайджанскому театру 100 лет”)Ruslan Şahmalıyev1974- cü il
94“Qədim diyarın gəncliyi” (“Молодость древного края”)Əlihüseyn Hüseynov1974- cü il
95“Dostluğun tənətənəsi” (“Слава дружбы”)Yalçın Əfəndiyev1974- cü il
96“Azərbaycan qadını” (“Азербайджанская женщина”)Əlibala Ələkbərov1974- cü il
97“Fransa qəhramanı” (“Тысяча дней борьбы”)Xamiz Muradov1975- ci il
98“Bakı komissarı Məşədi Əzizbəyov” (“Бакинский
комиссар Мешади Азизбеков”)
Ruslan Şahmalıyev1975- ci il
99“Qızıl balıqlar” (“Золотая рыбка”)Cəmil Fərəcov1975- ci il
100“Qəhrəmanların izi ilə” (“По следам героев”)Cahangir Zeynallı1975- ci il
101“Sibir sınaqları” (“Сибирские испытания”)Vladimir Konyagin1975- ci il
102“Maestro Niyazi” (“Маэстро Ниязи”)Rauf Nağıyev1975- ci il
103“Azərbaycan pəhləvanları” (“Пехлеваны Азербайджана”)Teymur Bəkirzadə1975- ci il
104“Gəmilər tarlaya çıxır” (“Сардар Имралиев”)Zeynəb Kazımova1975- ci il
105“Əbədi qardaşlıq” (“Праздник поезии”)Xamiz Muradov1975- ci il
106“Mən fəhləyəm” (“Пламенная душа”)Rauf Nağıyev1975- ci il
107“Nabran” (“Набрань”)Ruslan Şahmalıyev1975- ci il
108“Azərbaycan”da dəniz səyahəti” (“ Круиз на
“Азербайджане”)
Cəmil Fərəcov1976- cı il
109“Bizim nümayəndələr” (“Hаши делегаты”)Musa Bağırov1976- cı il
110“Brejnev və Azərbaycan” (“Брежнев в Азербайджане”)Yalçın Əfəndiyev1976- cı il
111“Beləliklə, biz başlayırıq” (“Итак, мы начинаем ”)Gülbəniz Əzimzadə1976- cı il
112“Üç qardaş” (“Три брата”)Niyazi Bədəlov1976- cı il
113“Süleyman Rüstəm” (“Сулейман Рустам”)Adil Ələkbərov1976- cı il
114“Daşlar danışanda” (“Время камня”)Nicat Bəkirzadə1976- cı il
115“Nə yaxşı ki, dünyada Səməd Vurğun var!” (“На свете есть
Самед Вургун!”)
Yalçın Əfəndiyev1976- cı il
116“Tələbə aftoqrafları” (“Студенческие автографы”)İsmayıl Xəlilov1976- cı il
117“Körpü” (“Мост”)Ənvər Əbluc1976- cı il
118“Mən sərhədçiyəm” (“Я- пограничник”)Rauf Nağıyev1976- cı il
119“Ömür- gün sevdası” (“Свадьба на всю жизнь”)Əbdül Mahmudov1976- cı il
120“Torpağın sahibi” (“Хозяин земли”)Rauf Nağıyev1976- cı il
121“Yaxşıların ən yaxşısı” (“Лучший из лучших”)Ruslan Şahmalıyev1976- cı il
122“ Müslüm Maqomayev” (“Муслим Магомаев”)Ruslan Şahmalıyev1976- cı il
123“Üzeyir Hacıbəyov” (“Узеир Гаджибеков”)Xamiz Muradov1976- cı il
124“Bakı – Sovet Azərbaycan paytaxtıdır” (“Баку- столица
Советского Азербайджана”)
Əlihüseyn Hüseynov1977 -ci il
125“Sevinc buxtası” (“Бухта радости” ; reklam çarxı )Teymur Bəkirzadə1977 -ci il
126“Ovçu, vurma məni” (“Джейраны вернулись в Мугань”)Yalçın Əfəndiyev1977 -ci il
127“Zavodun yeni günü” (“Новый день завода”)Vyaçeslav Mixaylov1977 -ci il
128“Yay günləri” (“Мгновение красоты”)Yalçın Əfəndiyev1977 -ci il
129“Şəfa nöqtələri” (“Исцеляющие точки”)Cahangir Zeynalov1977 -ci il
130“Baharla birgə” (“С весной вместе”)Zaur Məhərrəmov1978- ci il
131“Od əsgərləri” (“Солдаты огня”)Cəmil Fərəcov1978- ci il
132“Dissonans” (“Диссонанс”)Teymur Bəkirzadə1978- ci il
133“Qara Qarayev-60” (“Кара Караев -60”)Oqtay Mirqasımov1978- ci il
134“Sirk-mənim həyatımdır” (“Цирк- моя жизнь”)Cahangir Zeynallı1978- ci il
135“Azərbaycan – 77” (“Азербайджан -77”; kinojurnal)1978- ci il
136“Həyatımızın himni. Azərbaycan SSR –in yeni konstitusiyası” (“Гимн нашей жизни. Новая конституция Азербайджанской ССР”)Vyaçeslav Mixaylov1978- ci il
137“Ukraynada Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri” (“Дни Азербайджанской Культуры в Украине”)Xamiz Muradov1978- ci il
138“Mikayıl Müşfiq” (“Микаил Мушфик”)Teyyub Axundov1978- ci il
139“Şuşa” (”Шуша”)Nicat Bəkirzadə1978- ci il
140“Fəhlə həyatının başlanğıcı” (“Начало рабочей биографии”)Rafiq Yüzbaşov1979- cu il
141“İnsanlar, təkərlər, atlar” (“Фаэтонщик”)Cəmil Fərəcov1979- cu il
142“Gənclik teatrının 50 illiyi” (“Театру юности 50 лет”)Yalçın Əfəndiyev1979- cu il
143“Futbol,futbol...” (“Футбол, футбол...”)Teymur Bəkirzadə1979- cu il
144“Azərbaycan ritmləri” (“Ритмы Азербайджана”)Səməd Lazımov, Əlibala Ələkbərov1979- cu il
145“Lenin ordeninin təqdim edilməsi” (“Вручение ордена
Ленина”)
Səməd Lazımov,Əlibala Ələkbərov1979- cu il
146“Bizim qayğılarımız” (“Наши заботы”)Teyyub Axundov1979- cu il
147“Dostların gözü ilə” (“Глазами друзей”)Cahangir Zeynallı1979- cu il
148“Fəhlə dialoqu. Yüksək keyfiyyət uğrunda” (“Рабочий диалог. За высокое качество”)Vyaçeslav Mixaylov1979- cu il
149“Həyatın mənası” (“Цена жизни”)Əbdül Mahmudov1979- cu il
150“Bu torpağın nemətləri” (“Дары этой земли”)Rauf Nağıyev1979- cu il
151“Bakının işıqları” (“Звёзды, звёзды”)Xamiz Muradov1979- cu il
152«Bakı. Portretə yeni ştrixlər” (“Ваку. Новые штрихи к портрету”)Nicat Bəkirzadə1979- cu il
153“Solmaz bir bahar kimi. Cəfər Cabbarlı” (“Как вечная весна”)Cahangir Zeynallı1979- cu il
154“Sənin həyat mövqeyin” (“Твоя жизненная позиция”)Cəmil Fərəcov, Yalçın Əfəndiyev1979- cu il
155“Söz əsrlərlə yaşayır. Dünyanın naxışı- söz” (“Слову жить века”)Zaur Məhərrəmov1979- cu il
156“Eldən soruş. Rəsul Rza” (“Спроси у народа”)Ənvər Əbluc1980- ci il
157“Həyat naminə” (“Во имя жизни. Славная- 416 дивизия”)Vladimir Konyagin1980- ci il
158“Mən Xəzəri görürəm” (“Я вижу Каспий”)Adil Ələkbərov1980- ci il
159“Ustad. (S.Rəhimov – 80 il.)” (“Мастер”)Əlihüseyn Hüseynov1980- ci il
160“Xaqani” (“Хагани”)Xamiz Muradov1980- ci il
161“Səadət təranələri” (“Мелодии радости”)Rauf Nağıyev1980- ci il
162“Anaya məktub” (“Письмо к матери”)Nicat Feyzullayev1980- ci il
163“Günəşli salxımlar” (“Солнечные ягоды”)Vyaçeslav Mixaylov1980- ci il
164“Tərlan Musayeva” (“Тарлан Мусаева”)Yalçın Əfəndiyev1980- ci il
165“Neft çağırır” (“Нефть зовёт”)Cahangir Zeynallı1980- ci il
166“Dostlar görüşəndə” (“Когда встречаются друзья”)Cahangir Zeynallı1980- ci il
167“Hünər və şöhrət yolu ilə” (“Дорогой подвига”)Vyaçeslav Mixaylov1981- ci il
168“Ürək yaddaşı” (“Памятники”)Elxan Qasımov1981- ci il
169“Nar” (“Гранат”)Cahangir Mehdiyev 1981- ci il
170“Böyük anda sadiqik” (“Верность великой клятве”)Elxan Qasımov1981- ci il
171“Əgər sən romantikanın ünvanını axtarırsansa” (“Если ты ищешь адрес романтики”)Adil Ələkbərov1981- ci il
172“Gəmiqaya rəsmləri” (”Рисунки Гемигая”)Cəmil Fərəcov1981- ci il
173“Bele bir kənd var” (“Есть такое село”)Musa Bağırov1981- ci il
174“Son söz” (“Последнее слово”)Cahangir Zeynallı1981- ci il
175“Ev dirəyi- el dirəyi” (“Семья - 7 “Я”)Cəmil Fərəcov1981- ci il
176“Mirzə Fətəli Axundov” (“Мирза Фатали Ахундов”)Cahangir Mehdiyev1982- ci il
177“Cəmşid Naxçıvanski” (“Командир дивизии,
Нахчыванский”)
Nicat Bəkirzadə 1982- ci il
178“İstirahət gecəsi” (“Свободный вечер”)Cahangir Zeynallı1982- ci il
179“Vahid ailədə” (“В семье единой”)Musa Bağırov1982- ci il
180“Estafet” (“Эстафета”)Niyazi Bədəlov1982- ci il
181“Nar haqqında hər şey. Azərbaycan narı” (“Всё о гранате.
Азербайджанский гранат”)
Vyaçeslav Mixaylov1982- ci il
182“Hüseyn Ərəblinski” (“Гусейн Араблинский”)Tofiq Mütəllimov1982- ci il
183“Abşeron rəngləri” (“Краски Апшерона”)Xamiz Muradov1982- ci il
184“Saatlı eksperimenti” (“Экисперимент в Саатлах”)Miri Rzayev1983- cü il
185“Söz sizindir şəriklər. Partnyorların kooperasiyası” (Слова за вами, партнёры. Кооперация партнёров )Ruslan Şahmalıyev1983- cü il
186“Cəh-cəh həsrətində” (“Услышать птицу”)Cəmil Fərəcov1983- cü il
187“Elin sazı, elin sözü” . Aşıqlar) (“Ашуги”)Xamiz Muradov1983- cü il
188“Bu gözəl Tuğay” (“Этот прекрасный Тугай”)Vyaçeslav Mixaylov1983- cü il
189“Vyetnam görüşləri” (“Вьетнамские встречи”)Yalçın Əfəndiyev1983- cü il
190“Köc” (“Кочевье”)Zaur Məhərrəmov1983- cü il
191“Mirzə Kazımbəy” (“Мирза Казым бек”)Zaur Məhərrəmov1983- cü il
192“Ozünü onun yerinə qoy” (“Встань на его место”)Davud İmanov 1983- cü il
193“Mənim arzularım haradadır?” (“Где живут мои мечты?”)Teymur Bəkirzadə 1983- cü il
194“Arzuya doğru” (“Мечте навстречу”)Cahangir Zeynallı1983- cü il
195“Azərbaycan kauçuku” (“Азербайджанский каучук”)Rauf Nağıyev1983- cü il
196“Möcüzəli ağac” (“Чудо- дерево”)Adil Ələkbərov1984- cü il
197“Torpaq – kosmos- qarşılıqlı əlaqə” (“Землья- космос- обратная связь”)Ruslan Şahmalıyev1984- cü il
198“Üçünçü növbə” (“Третья смена”)Davud İmanov1984- cü il
199“Həqiqətin anı” (“Момент истины”)Vasif Babayev1984- cü il
200“Azərbaycan” dünyanı qəzir” (“Азербайджан”
путешествует по миру”)
Cəmil Fərəcov1984- cü il
201“Tanı, gülü, çiçəyi” (“О чём рассказывают травы”)Miri Rzayev1984- cü il
202“Dirçəlmə. İkinci həyat”(“Второе рождение”)Cəmil Fərəcov 1984- cü il
203“Nağıllı noğullu Şəki”Yalçın Əfəndiyev 1984- cü il
204“Hamı bir nəfər üçün” (“Все за одного”)Davud İmanov1984- cü il
205“Sehrkar gürzə” (“Загадка чаши Эскулапа”)Teymur Bəkirzadə1984- cü il
206“Şer mənim üçün bir kainatdır”. ”Nəbi Xəzri” (“Поэзия –
вселенная моя”. Наби Хазри)
Cahangir Zeynallı 1984- cü il
207“Nəsirəddin Tusi” (“Насреддин Туси”)Tofiq Mütəllimov1984- cü il
208“Təhlükəsizlik keşiyində” (“На страже безопасности”)Nicat Bəkirzadə1984- cü il
209“Vətəndaş, həkim, alim. Akademik Mirqasımov” (“Гражданин, врач, ученый. Академик Миркасимов”)Miri Rzayev1984- cü il
210“Həyat yolu” (“Дорога жизни”)Teymur Bəkirzadə1985-ci il
211“Fikrət Əmirov” (“Фикрет Амиров”Cahangir Zeynallı 1985-ci il
212“Neft-kimya mədənləri layların neft hasilatını yüksəldir” (“Продукты нефтехимии повышают нефтеотдачу пластов”)Ruslan Şahmalıyev1985-ci il
213“Xalça haqqında dastan” (“Сказ о ковре”)Teymur Bəkirzadə1985-ci il
214“Arxalı dağlar” (“Путь, ведущий к вершинам”)Adil Ələkbərov1985-ci il
215“Bakı – 42” (“Баку- 42”)Muxtar Dadaşov1985-ci il
216“Geriyə baxmağa dəyər” . İlyas Əfəndiyev” (“Ильяс Эфендиев”)Nicat Bəkirzadə1985-ci il
217“ Qurultaydan qurultaya”(“От съезда к съезду”)Yalçın Əfəndiyev1985-ci il
218“Neftayırma müəssisəsinin ümümzavod təsərrüfatı”
(“Всесоюзное хозяйство нефтеперерабатывающих
предприятий”)
Vyaçeslav Mixaylov1985-ci il
219“Sağ ol, müəllim!”(“Учитель, перед именм твоим...”)Nican Bəkirzadə, Xamiz Muradov1985-ci il
220“Kür ” (“Кура”)Teymur Bəkirzadə1985-ci il
221“Səfillər” (“Отверженные”)Cahangir Zeynallı 1985-ci il
222“Sovet Azərbaycanı” № 9 (“Советский Азербайджан”
№9; kinojurnal)
1985-ci il
223“Sovet Azərbaycanı” (“Советский Азербайджан”; kinojurnal)Aleksandr Şeyn1985-ci il
224“Yürüşün sonu varmı?” (“Гонки в будущее”)Davud İmanov1985-ci il
225“Rəşid Behbudov” (“Рашид Бейбутов”)Davud İmanov1985-ci il
226“Əbədi iz” (“След на земле”)Niyazi Bədəlov, Cahangir Zeynallı1985-ci il
227“Abşeron qalaları” (“Башни Апшерона”)Teymur Bəkirzadə1986- cı il
228“Bakı eyvanları” (“Бакинские балконы”)Zaur Məhərrəmov1986- cı il
229“Üzeyir Hacıbəyov” (“Жизнь, отданная музыке”)Zaur Məhərrəmov1986- cı il
230“Daş yaddaş” (“Камень-память”)Zaur Məhərrəmov1986- cı il
231“Min cür xırdavat” (“1000 мелочей”)Tofiq Mütəllimov1986- cı il
232“İstək olarsa” (“Стоит только захотеть”)Vyaçeslav Mixaylov1986- cı il
233“Dalğalar dənizə qayıdır” (“Волны возвращаются в
море”)
Miri Rzayev, Teymur Bəkirzadə1986- cı il
234“İntizar” (“Все дети наши”)Cahangir Zeynallı1986- cı il
235“Krasnoyarsk-mexanika zavodu” (“Красноярский механический завод”)Nicat Bəkirzadə1986- cı il
236“Zaman amili” (“Фактор времени”)Miri Rzayev1986- cı il
237“Torpaq haqqı” (“Когда каменеет земля”)Tofiq Mütəllimov1986- cı il
238“Gecikmiş gündəlik” (“Запоздалый дневник”)Cəmil Fərəcov1986- cı il
239“Metodolojı seminar” (“Методологический семинар”)Davud İmanov1986- cı il
240“Mən Bakıda yaşayıram” (“Я живу в Баку”)Xamiz Muradov, Nicat Bəkirzadə1986- cı il
241“ İmam Mustafayev. Ömrün səhifələri”
(“Имам Мустафаев. Страницы жизни”)
Zaur Məhərrəmov1986- cı il
242“Toyuq yumurtladı...”(“Снесла курочка яичко…”)Teymur Bəkirzadə, Miri Rzayev1986- cı il
243“Dənizçi ürəyi” (“Морская душа”)Davud İmanov1986- cı il
244“Vətən sizə arxalanır”Rafiq Yuzbaşov1986- cı il
245“Gəncliyin və gözəliyin bayramı” (“Праздник молодости
и красоты”)
Teymur Bəkirzadə1986- cı il
246“Yolda adamlar” (“Человек на пути”)Rafiq Yüzbaşov1986- cı il
247“Yataqda siqaret çəkməyin”(“Не курите в постели”)Ruslan Şahmalıyev1986- cı il
248“Batmış şəhərin axtarışında” (“В поисках затонувших городов”)Nicat Bəkirzadə1987- ci il
249“Ən gənc” (“Самая юная”)Oqtay Babazadə1987- ci il
250“Uçuş xətti” (“Взлётная полоса”)Miri Rzayev, Xamiz Muradov1987- ci il
251“Əbədiyyət yolu” (“Путь в бессмертие”)Cahangir Zeynallı1987- ci il
252“Kontental şelfin neftqaz obyektlərində təhlükəsizlik texnikası”(“Техника безопасности на нефтегазовых обьектах континентального шельфа”)Ruslan Şahmalıyev1987- ci il
253“XII Ümumittifaq vokalçılar müsabiqəsi” (“ХII Всесоюзный конкурс вокалистов”)Miri Rzayev1987- ci il
254“Oktyabr və Azərbaycan” (“Октябрь и Азербайджан”)Xamiz Muradov1987- ci il
255“Balaban” (“С музыкой не одинок”)Xamiz Muradov1987- ci il
256“Zeytun” (“Апшеронские оливки”)Nicat Bəkirzadə1987- ci il
257“Kəndlərin harayı” (“Зов опустевших деревень”)Zaur Məhərrəmov1987- ci il
258“Həyat mübarizədir” (“Жизнь- борьба”)Cahangir Zeynallı1987- ci il
259“İsti paxlavanın dadı” (“Вкус горячей пахлавы”)Zaur Məhərrəmov1987- ci il
260“Koqalımdan xəbərlər” (“Заглянуть в завтра”)Vyaçeslav Mixaylov1987- ci il
261“Fərhad” (“Фархад”)Cəmil Fərəcov1987- ci il
262“Canlı naxışlar” (“Живые узоры”)Tofiq Mütəllimov1987- ci il
263“Güləşimizin fəxri”Cəmil Fərəcov1987- ci il
264“Müsəlmanlar sülh uğrunda mübarizədə” (“Мусульмане в борьбе за мир”)Yalçın Əfəndiyev1987- ci il
265“Harri Qasparov” (“Гарри Каспаров”)Teymur Bəkirzadə1987- ci il
266“Kontinental şelfin neftqaz obyektlərində təhlükəsizlik
texnikası” (“Техника безопасности на нефтегазовых
обьектах континентального шельфа ”)
Ruslan Şahmalıyev1987- ci il
267“Əks-səda” (“Эхо”)Xamiz Muradov1987- ci il
268“Quşlarda çiçək xəstəliyi”Rafiq Yüzbaşov1987- ci il
269“Sumqayıt” (“Сумгаит”)Cahangir Zeynallı1987- ci il
270“Monoloq. Süleyman Rüstəm” (“Монолог. Сулейман
Рустам”)
Tofiq Mütəllimov1987- ci il
271“Sabaha hava haqqında məlumat” (“Прогноз погоды на
завтра”)
Nicat Əliyev1987- ci il
272“Bakı-Sovet Azərbaycaninın paytaxtıdır” (“ Баку- столица Советского Азербайджана”)Rauf Nağıyev1987- ci il
273“Yusif Məmmədəliyev” (“Юсиф Мамедалиев”)Yalçın Əfəndiyev, Miri Rzayev1987- ci il
274“Xəzər üzərindən körpü” (“Мост через Каспий”)Seyfulla Bədəlov1988- ci il
275“Neftçi”-87 (“Нефтчи”-87)Rafiq Yüzbaşov1988- ci il
276“Kreslo” (“Кресло”)Xamiz Muradov1988- ci il
277“Astana” (“Порог”)Tofiq Mütəllimov1988- ci il
278“Ağ Pələng” lə görüş” (“Встреча с “Белым тигром”)Yalçın Əfəndiyev1988- ci il
279“Ata” (“Отец”)Ayaz Salayev1988- ci il
280“İlk zirvələr” (“Первые вершины”)Cahangir Zeynallı1988- ci il
281“8 № altında” (“Под № 8”)Ruslan Şahmalıyev1988- ci il
282“Azərbaycan ritmləri” (“Ритмы Азербайджана”)Yalçın Əfəndiyev1988- ci il
283“Yol ayrıcında” (“Выбор”)Davud İmanov1988- ci il
284“Azərbaycana səyahət” (“Путешествие по
Азербайджану”)
Zaur Məhərrəmov1988- ci il
285“Vətənin keşiyində” (“На страже Родины”)Rafiq Yüzbaşov1988- ci il
286“Camışçılıq: süd və ət” (“Буйволоводство: молоко и мясо”)Vyaçeslav Mixaylov1988- ci il
287“Sibir- evdən 8000 km. aralı” (“Сибирь- 8000 км. от
дома ”)
Nicat Bəkirzadə1988- ci il
288“Əfqan gündəliyi” (“Трещина”)Teymur Bəkirzadə1988- ci il
289“Əmbizlərin keşiyində” (“Зов опустевших деревень”)Zaur Məhərrəmov1988- ci il
290“Ölü zona” (“Мёртвая зона”)Rauf Nağıyev1988- ci il
291“Sovet Azərbaycanı ” № 12 (“Советский Азербайджан
№ 12”; kinojurnal)
1988- ci il
292“Torpaq” (“Земля”)Vaqif Azəryar1988- ci il
293“Ramin” (“Cотвори ученика”)Nicat Bəkirzadə1988- ci il
294“Salam, metro!” (“Здравствуй, метро!”)Nicat Bəkirzadə1988- ci il
295“Soltan quşunun sorağında” (“В поисках Султана”)Zaur Məhərrəmov1988- ci il
296“Ümümxalq işi” (“Всенародное дело”)Teymur Bəkirzadə1988- ci il
297“Səttar Bəhlulzadə” (“Саттар Бахлулзаде”)Davud İmanov1988- ci il
298“Varis” (“Пехлеван”)Miri Rzayev1988- ci il
299“Yeni tərzdə işləyirik” (“Работаем по -новому”)Davud İmanov1988- ci il
300“Aman, ayrılıq” (“Встреча с Родиной”)Tofiq Məmmədov1989-cu il
301“Aşkarsızlıq aynasında” (“В зеркале очевидности”)Ruslan Şahmalıyev1989-cu il
302“Dəvətnamə” (“Пригласительный”)Aydın Dadaşov1989-cu il
303“Dünyada yeganə” (“Единый в мире”)Tofiq Məmmədov1989-cu il
304“Boşluq” (“Пустота”)Xamiz Muradov1989-cu il
305“Bahardan sonra gələn qış” (“Зима в субтропиках”)Vyaçeslav Mixaylov1989-cu il
306“Dünən, bu gün, və...” (“Вчера, сегодня и …”)Ramiz Əliyev1989-cu il
307“Unutma…” (“Помни…”)Nicat Bəkirzadə1989-cu il
308“El bir olsa...” (“Если мы вместе…”)Vyaçeslav Mixaylov1989-cu il
309“Külək hara əsir?” (“Куда дует ветер?”)Ruslan Şahmalıyev1989-cu il
310“Kamandar Olimpiya çempionudur” (“Камандар из
Дманиси”)
Miri Rzayev1989-cu il
311“Murtuzun tarı” (“Тар Муртуза”)Xamiz Muradov1989-cu il
312“Axırıncı addım” (“Последний шаг”)Yavər Rzayev1989-cu il
313“Meydan” (“Мейдан”)Zaur Məhərrəmov1989-cu il
314“Kross. Qadınların yarışı” (“Кросс. Соревнование
женщин”)
Teymur Bəkirzadə1989-cu il
315“Novruz çələngi” (“Праздник весны”)Rafiq Yüzbaşov1989-cu il
316“Yaradan əllər” (“Творцы”)E.Adıgözəlov
317“Güman” (“Надежда”)Nicat Bəkirzadə1989-cu il
318“Ağrı”. / “Xəzərin dərdi” (“Боль”)Teymur Bəkirzadə1989-cu il
319“Uşaqlar ittiham edir” (“Обвияют дети”)Rauf Nağıyev1989-cu il
320“Abşeron qalaları” (“Башни Апшерона”)Teymur Bəkirzadə1989-cu il
321“Ağ pambığı becərəndə, yığanda..” (“Когда выращивают и
собирают хлопок”)
Aydın Dadaşov, Valeri Kərimov1989-cu il
322“Bir daha yüksələn bayraq” (“Один раз поднятый флаг”)Tofiq Məmmədov1990- cı il
323“Dözümlü minarələr” (“Стойкие минареты”)Yavər Rzayev1990- cı il
324“Azadlığa gedən yollar” (“Путь к свободе”)Xamiz Muradov1990- cı il
325“Çiçinin çiçəyi” (“Цветок Чичи”)Vaqif Azəryar1990- cı il
326“Dünya bir pəncərədir” (“Интерьеры”)Zaur Məhərrəmov1990- cı il
327“Ayna və Həmid” (“Айна и Гамид”)Cəmil Fərəcov1990- cı il
328“Talassemiya. Qəhrəman ana.” (“Мать-героиня”)Nicat Bəkirzadə1990- cı il
329“Sağlamlıq mərkəzi” (“Центр здоровья”)Aydın Mahmudbəyov1990- cı il
330“Haray” (“Зов”)Yavər Rzayev1990- cı il
331“Son tamaşa” (“Последний спектакль”)Tofiq İsmaylov1990- cı il
332“Didərginlər” (“Беженцы”)Miri Rzayev1990- cı il
333“Qəyyur” (“Знакомство”)Teymur Bəkurzadə1990- cı il
334“Qəsd” (“Покушение”)Rauf Nağıyev1990- cı il
335“Sərhəd” (“Граница”)Nizami Abbas1990- cı il
336“Şəhidlərdən şəhidlərə” (“От шехида к шехиду”)Ramiz Əliyev1990- cı il
337“Yurdumun zümrüd tacı” (“Зелёное богатство
страны”)
Vyaçeslav Mixaylov1990- cı il
338“İstiqlal yollarında” (“На пути независимости”)Zaur Məhərrəmov1990- cı il
339“Abşeron lövhələri. Abşeron ay Abşeron”(“Апшеронские
зарисовки”)
Teymur Bəkirzadə1990- cı il
340“Biznes konqresi”(“Бизнес - конгресс”)Tofiq Məmmədov, Ramiz Əliyev1990- cı il
341“Qanadlı şəfavericilər” (“Крылатые фармацевты”)Rafiq Yüzbaşov1990- cı il
342 “Qərənfil”uşaq bağçası” (“Детсад “Гаранфиль”)Rafiq Yüzbaşov1990- cı il
343“İcarədarlar.” / “Fermer ” (“Арендаторы”)Tofiq Mütəllimov1990- cı il
344“Matəm” (“Скорбь”)Teymur Bəkirzadə1990- cı il
345“Çempion” (“ Чемпион”)Rafiq Yüzbaşov1990- cı il
346“Azərbaycan idmanı dünən, bu gün...”
(“Азербайджанский спорт вчера, сегодня…”)
Rafiq Yüzbaşov1991- ci il
347“Ordubad” (“Ордубад” )Ruslan Şahmalıyev1991- ci il
348“Boz Qurdun harayı” (“Крик Боз Гурда”)Tofiq Məmmədov, Ramiz Əliyev1991- ci il
349”Mavi su. Dirilik suyu” (“Живая вода”)Miri Rzayev1991- ci il
350“Qəm karvanı” (“Караван печали”)Nizami Abbas1991- ci il
351“Ağ - qara dünya” (“Черно- белый мир”)Şamil Nəcəfzadə1991- ci il
352“Xaraba Gilan. Azad Gilan)” (“Хараба Гилян”)Zaur Məhəhhəmov1991- ci il
353“Bakıda insan ovu” (“Охота за человеком”)Vaqif Azəryaг1991- ci il
354“Hikmətli miniatürlər” (“Замысловатые миниатюры”)Yalçın Əfəndiyev1991- ci il
355“Almas İldırım” (“Алмас Ильдырым”)Zaur Məhərrəmov1991- ci il
356“Bizim Nəsibə xanım” (“Наша Насиба ханум”)Tofiq Mütəllimov1991- ci il
357“Bizim Bakı teatrı” (“Наш бакинский театр”)Teymur Bəkirzadə1991- ci il
358“Dərnəğül dəyirmanı” (“Дарнагюльская мельница”)Ramiz Əliyev1991- ci il
359“İlk tamaşa. Həm sevinc, həm kədər” (“Премьера”)Teymur Bəkirzadə 1991- ci il
360 “Haqqın dərgahı”Hatəm Əskərov1991- ci il
361“Qara daşların sakinləri” (“Жители Черных камней”)Miri Rzayev1991- ci il
362“Sənsiz” (“Без тебя”)Zaur Məhərrəmov1991- ci il
363“Həcc ziyarəti” (“Паломничество”)Xamiz Muradov1991- ci il
364“Sürüşmə” (“Оползень”)Nizami Abbas1991- ci il
365“Ömür qatarı” (“Поезд жизни”)Xamiz Muğal ( Muradov)1991- ci il
366“Azərbaycanın dəniz qapısı” (“Морские ворота
Азербайджана”)
Ömür Nağıyev1992- ci il
367“Salam, Salyan” (“Здравствуйте, Сальяны”)Ceyhun Cəmiloğlu1992- ci il
368“Sumqayıtın əks sədası” (“Эхо Сумгаита”)Davud İmanov1992- ci il
369“Ağa, cəddinə qurban” (“Памяти Мирмовсум ага”)Şamil Nəcəfzadə1993- cü il
370“Dostuma məktub” (“Письмо другу”)Eldar Quliyev1993- cü il
371“ Halallıq” (“Позволение»)Miri Rzayev1993- cü il
372“Miras” (“Наследство”)Nemət Rzayev1993- cü il
373“Simenslər Azərbaycanda”(“Сименсы в Азербайджане”)İsrafil Ağayev1993- cü il
374“Udinlər” (“Удины”)Hüseyn Mehdiyev1993- cü il
375“Qarabağ düyünü” (“Карабахский узел”)Tofiq İmirlı 1993- cü il
376“Qədirin sorağında” (“В поисках Гадира”)Tofiq İmirlı1993- cü il
377“Şəbi- Hicran”. Füzuli (“Вечер разлуки”)Tofiq Mütəllimov1993- cü il
378“Şirvanda izim qaldı” (“Государство Ширваншахов”)Nicat Lətifoğlu1993- cü il
379Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin inaqurasiya mərasimiTofiq İsmayılov1993-cü il
380“Prima. Əminə Dilbazi” (“Прима. Амина Дильбази”)Tofiq İsmayılov1994-cü il
381“Qaçqınlar” (“Беженцы”)Cahangir Zeynallı1994-cü il
382“Azərbaycan kinosu-80” (“Азербайджанскому кино 80 лет”)Cəmil Fərəcov1996- cı il
383“Əsrin kontraktı” (“Контракт века”)Cahangir Zeynallı1996- cı il
384“Parlament” (“Парламент”)Tofiq İmirlı1996- cı il
385“Füzuli-500” (“Физули-500”)Tofiq Mütəllimov1997- ci il
386“Şeytanbazar” (“Шайтанбазар”)Nizami Abbas1997- ci il
387“Bir həsrət nəğməsi”(“Ностальгия по пришельцам”)Ziya Şıxlinski1997- ci il
388“Sən həmişə bizimləsən. İlyas Əfənəndiyev” (“Ты всегда с нами”)Cəmil Fərəcov1997- ci il
389“Kədərimiz...vüqarımız..” (“Наша печаль… наша
гордость…”)
Cəmil Quliyev1998- ci il
390“Qırmızı terror və ya Mir Cəfər Bağırov” (“Красный террор, или Мирджафар Багиров”)Mehriban Ələkbərzadə1999 –cu il
391“Əshabi Kəhf”Xamiz Muradov1999 –cu il
392“Bu Naxçıvandır” (“Это Нахичесвань”)Cəmil Fərəcov2000- ci il
393“Bəstəkar Tofiq Quliyevin dəfn mərasimi” (“Похороны композитора Тофика Кулиева”)Ələkbər Muradov2000- ci il
394“Kinorejissor Arif Babayev” (“Кинорежиссер Ариф Бабаев”)Cəmil Quliyev2000- ci il
395“Şəhidlik zirvəsi”Xamiz Muradov,Tofiq İmirlı2000- ci il
396“Əsl məhəbbət haqqında”Vaqif Mustafayev2001 - ci il
397“Kinorejissor Həsən Seyidbəyli” (“Кинорежиссер Гасан Сеидбейли”)Cəmil Quliyev2002- ci il
398“Dağın nəvəsi” (“Внук горы”)İlqar Safat2002- ci il
399“Gəldim, gördüm, sevdim” (“Пришёл, увидел, полюбил”)Əli İsa Cabbarov2002- ci il
400“Səma kökləri” (“Корни неба”)İlqar Safat2003 cü il
401“Doğma diyar”. Mstislav Rostropoviç) (“Родной край”. Мстислав Ростропович)Ziya Şixlinski2003 cü il
402“Zamanın sığalı “ (“Обласканные временем”)
(Ləzgi xalqı)
İqbal Məmmədəliyev2003 cü il
403“Səma şairi” . Hüseyn Cavid (“Поэт небес” Гусейн Джавид)Şamil Nəcafzadə2003 cü il
404“Fikrət Əmirov” (“Фикрет Амиров”)Cəmil Quliyev2004- cü il
405“Nəsibə Zeynalovanın dəfn mərasimi” (“Похороны Насибы Зейналовой”)Ələkbər Muradov2004- cü il
406“Haray” (“Зов”)Xamiz Muradov,Tofiq Məmmədov2004- cü il
407“Neft” (“Нефть”)Tatyana Əliyeva2004- cü il
408“Katarsis” (“Катарсис”)Yusif Quliyev2004- cü il
409“Qobustan” (“Кобыстан”)Nizami Abbas2004- cü il
410“Narahat adam” . Əjdər İbrahimov (“Беспокойный человек” Аждар Ибрагимов)Nizami Abbas2005-ci il
411“Keçid” (“Проход”)Yusif Quliyev2005-ci il
412“Məhsuldar otlaqlarda” (“На плодородных пастбищах”)İlqar Safat2006-cı il
413“Xoş gəlmişsiniz Azərbaycana” (“Добро пожаловать в Азербайджан”)R.Əsədov2006-cı il
414“Zəhmətlə yoğrulanlar” . Lənkaranİqbal Məmmədəliyev2006-cı il
415“Rəssam ömrünün palitrası” . Böyükağa Mirzəzadə (“Жизненная палитра художника.” Беюкага Мирзазаде)Mübariz Nağıyev2006-cı il
416“Heydər Əliyev. Dünyaya pəncərə” (“Гейдар Алиев. Окно в мир”)Eldar Quliyev2006-cı il
417“Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi” I film.İqbal Məmmədəliyev2007-ci il
418“Heydər Əliyev Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi” II film.İqbal Məmmədəliyev2007-ci il
419“Azərbaycan: Tarixdən səhvələr” (“Азербайджан: Страницы истории”) I film.Nizami Abbas 2006-cı il
420“Azərbaycan: Tarixdən səhvələr” (“Азербайджан: Страницы истории”) II film.Nizami Abbas 2007-ci il
421“Azərbaycan: Tarixdən səhvələr” (“Азербайджан: Страницы истории”) III- IV film.Nizami Abbas 2008-ci il
422“Arzularını çəkən rəssam”. Elbəy RzaquliyevMübariz Nağıyev2007-ci il
423“Rənglərin sehirli dünyası” . Maral RəhmanzadəMübariz Nağıyev2007-ci il
424“Akademik Ədilə Namazova”Tofiq Məmmədov2007-ci il
425“Heydər Əliyev. Vətənin keşiyində”Eldar Quliyev2007-ci il
426“Ömürün rəngləri” . Oqtay SadıqzadəMübariz Nağıyev2007-ci il
427“Ömrün izləri”Ziya Şıxlinski2007-ci il
428“Portret” . Tokay MəmmədovMiri Rzayev 2007-ci il
429“Qobustana qayıdış”İlqar Safat2007-ci il
430“Monoloq” . Ömər EldarovTofiq Məmmədov2007-ci il
431“Dua”Ziya Şıxlinski2007-ci il
432“Azərbaycan-Alman dosluq əlaqələri”Cəmil Fərəcov, Elçin Musaoğlu2007-ci il
433“Novruz bayramı” . Naxcıvanİ.Məmmədov2007-ci il
434“Azərbaycanlılar” . Axıska türkləriE.Həsrətov2007-ci il
435“Azərbaycanlılar” . TalışlarE.Həsrətov2007-ci il
436“Şəki-tarixin naxışları”Mirbala Səlimli2007-ci il
437“Həqiqətin özü”İqbal Məmmədəliyev2008-ci il
438“Prezident” (“Президент”)Yavər Rzayev2008-ci il
439Azərbaycan Animasiya kinosu-752008-ci il
440“Nəğməli ömür” . Tofiq QuliyevEldar Quliyev2008-ci il
441“Mənim məkəbim”Mirbala Səlimli2008-ci il
442“Əsirlərin daş kitabəsi”Gülnarə Abdullayeva2008-ci il
443“Azərbaycan motivləri”Ziya Şıxlinski2008-ci il
444“Sənə bağlıyam, Azərbaycan”Ziya Şıxlinski2008-ci il
445“Onun böyük ürəyi” . İmran QasımovZiya Şıxlinski2009-cu il
446“İkinci ömür” . Lütvəli AbdullayevGülnarə Abdullayeva2009-cu il
447“Azərbaycan xalçası”Şamil Əliyev2009-cu il
448“Bahar nəfəsli sənətkar” . Vaqif MirzəyevV.Mirzəyeva2009-cu il
449“Sənəti böyüdən sənətkar”. Əlibaba AbdullayevV.Mirzəyeva2009-cu il
450“Üçüncü zəng” . Tofiq Kazımov Cəmil Fərəcov2009-cu il
451Əsrin müqaviləsi-15 il2009-cu il
452“Azərbaycan muğamı”Emin Mirabdullayev2009-cu il
453“Ey həyat sən nə qəribəsən”. QayaCavid İmamverdiyev2009-cu il
454“Azərbaycanın və dünyanın Neft Akademiyası”
Qurban Səlimov2010-cu il
455Jerar Depardye DFF-da2010-cu il
456“Qəlbin rəngləri” . Tahir SalahovZiya Şıxlinski2010-cu il
457“İncəsənətin qüvvəti” . Elmira ŞahtaxtinskayaGülnarə Abdullayeva2011-ci il
458“Sən o səsi hardan aldın”. Müslüm MaqomayevNonna Müzəffərova2011-ci il
459“Fotorəssam” . Reza TeqatiyZiya Şıxlinski2011-ci il
460“Azərbaycan rəngkarlığının kraliçası” . Vəcihə SəmədovaNicat Feyzullayev2011-ci il
461“Həyacan tonqalları”Cavid İmamverdiyev2011-ci il
462“Nisgil” . Cənnət SəlimovaAydın Dadaşov2011-ci il
463“ Akademik Topçubaşov”. Mustafa TopçubaşovYalçın Əfəndiyev2011-ci il
464“Yaddaşın rəmzi” ( Quba 1918- ci il.)Ələkbər Muradov2011-ci il
465“Yarımçıq gündəlik” . Qarabağa gedən yolRafiq Həşimov2011-ci il
466“Mart hadisələri... və yaxud Qara oyunlar” I hissəMehriban Ələkbərzadə2011-ci il
467“Mart hadisələri... və yaxud Qara oyunlar” II hissəMehriban Ələkbərzadə2011-ci il
468“Mart hadisələri... və yaxud Qara oyunlar” III hissəMehriban Ələkbərzadə2011-ci il
469“Fırtınalar qoynunda keçəcək bir ömür” . Fuad SəmədovQurban Səlimov2011-ci il
470“Sabiri düşünərkən”Yavər Rzayev 2011-ci il
471“Qədim yurdun daş kitabəsi” . Keşikçi dağRafiq Quliyev 2011-ci il
472“Bəşəriyyətin beşiyi” . QobustanŞamil Nəcəfzadə2011-ci il
473“Çapıqlı adam”Aydın Dadaşov 2011-ci il
474“Üfüqü ötənlər” (Rəssamlar: Mir Cavad, Tofiq Cavadov, Əşrəf Murad, Rasim Babayev, Qorxmaz Əfəndiyev )Şamil Nəcəfzadə2011-ci il
475“Pərdəarxası tarix: dünən və bu gün”Etibar Məmmədov2012-ci il
476“Doğma ocaq”Rodion İsmayılov2012-ci il
477“Nizami”Rafiq Quliyev2012-ci il
478“Su başında durmuşuz çinarla mən”Babək Şirinsifət2012-ci il
479“Ömrün şah zirvəsi” . Milli Qəhraman Nizami MəmmədovZamin Məmmədov2012-ci il
480“Cəsur döyüşçü” . Milli Qəhraman Vəzir OrucovZamin Məmmədov2012-ci il
481“El təəssübü vətən məhəbbəti” . Milli Qəhraman Fazil MehdiyevZamin Məmmədov2012-ci il
482“Haqqa söykənən həyat” . Milli Qəhraman Asif MəhərrəmovZamin Məmmədov2012-ci il
483“Vətən sevgisi” . Milli Qəhraman Muxtar QasımovRəşad Qasımov2012-ci il
484“Mübarizlik zirvəsi” . Milli Qəhraman Mübariz İbrahimovRəşad Qasımov2012-ci il
485“Adına yaraşan oğul” . Milli Qəhraman Qorxmaz EyvazovYalçın Verdiyev 2012-ci il
486“Adadan başlayan yol” . Milli Qəhraman Rasim İbrahimovYalçın Verdiyev 2012-ci il
487“Azərbaycanlı Yura” . Milli Qəhraman Yuri KovalyovAsif Abramov 2012-ci il
488“Portret” . Milli Qəhraman Sərdar SəfərovFariz Əhmədov2012-ci il
489“Qafqaza qayıdış”Stefan Berqunyo, Jan Pyer Deviler2012-ci il
490“Ağa Neymətulla və ya bir omrün 61 baharı”Gülnarə Abdullayeva2013-cü il
491“Qəlbin monoloqu” . Fərhad BədəlbəyliGülnarə Lütfəliqızı2013-cü il
492“Əriyən ada”Fariz Əhmədov2013-cü il
493“Tarın sədaları. Mansurovlar”Arzu Urşan2013-cü il
494“Çay bir aləm”Elnaz .Əbluc2013-cü il
495“Qobustan kölgələri”Samir Həsənov2013-cü il
496“Vətəni ucaldan əməlin”Yavər Rzayev2013-cü il
497“Qartal qamətli qəhraman” . Allahverdi BağırovZamin Məmmədov2013-cü il
498“Maestro Rauf Abdullayev”Gülnarə Lütfəliqızı 2013-cü il
499“Səttarın Azərbaycanı” . Səttar BəhlulzadəRafiq Həşimov2013-cü il
500“Cavanşir” . Cavanşir RəhimovKəmalə Musazadə2013-cü il
501“Gültəkin” . Gültəkin ƏsgərovaKəmalə Musazadə2014-cü il
502“Sevinc bəxş edən insan”. Oqtay ZülfüqarovGülnarə Lütfəliqızı2014-cü il
503“Xocalının zamini” . Füzuli RüstəmovZamin Məmmədov2014-cü il
504“Qəhrəman polis” . Səfəralı MəmmədovZamin Məmmədov2014-cü il
505“Gözümün işığı və ya qəribə heykəltaraş ömrü” . Həyat AbdullayevaYavər Rzayev2014-cü il
506“Aşıq sadıq” . Lətif FeyzullayevNicat Feyzullayev2014-cü il
507“Tarixin daş salnaməsi”Cəmil Fərəcov2014-cü il
508“Müharibə uşaqları”Şamil Nəcəfzadə2014-cü il
509“Xəlvətdə qalmış müdrik” . Seyid Yəhya BakuviAdil Azay2014-cü il
510“Dağlar qoynunda olan şəhər” . LahıcTofiq İsmayılov2014-cü il
511“Vətən sağ olsun” . Aqil QuliyevCabir Hacıyev2014-cü il
512“Uçmaq istəyirəm”. Kamal MəmmədovMariya İbrahimova2014-cü il
513“Bitməyən ömür” . Yavər ŞahbazovSeyran Mahmudoğlu2014-cü il
514“Mən Bakını sevirəm”Cəmil Fərəcov 2014-cü il
515“Vətən qeyrəti” . Yelmar EdilovEmin Əfəndiyev2014-cü il
516“Qafqazdan Appeninə”Tahir Əliyev2014-cü il
517“Ağır illər...Xoş xatirələr”O.Mir-Qasım2014-cü il
518“Qalib” . İlqar MəmmədovRauf Məmmədov2014-cü il
519“Rast.Niyazi”Nonna Müzəffərova2014-cü il
520“Hüseyn Xan Naxçivanski... Qayıdış”Valentina Qurkalenko2014-cü il
521“Qəhraman” . Əfqan HüseynovYalçin Verdiyev 2014-cü il
522“Vətənə dönənim” . Ənvər FərəcovZamin Məmmədov2014-cü il
523“Həsrətlə cənnətdə qovuşanlar” . Mətləb QuliyevZamin Məmmədov2014-cü il
524“Çempion” . Ceyhun MəmmədovZamin Məmmədov2014-cü il
525“Lahıc”Tofiq Şahverdiyev2014-cü il
526Azərbaycan kinosuna həsr olunmuş sərgi.
Tədbir-DFF
2014-cü il
527“Şəhidliyin zirvəsi” . Milli Qəhrəman Rafiq NəsrəddinovKönül Kərimova2014-cü il
528“Biz qayıdacağıq” . Milli Qəhrəman Hikmət NəzərliKönül Kərimova2014-cü il
529“Vətənə bağışlanan ömür”. Milli Qəhrəman Yusif VəliyevSamirə Cəfərova2014-cü il
530“Vətənə etibarlı oğul” . Milli Qəhrəman Etibar İsmayılovFuad Əliyev2014-cü il
531“Ovçu” . Millii qəhrəman Zabit QuliyevPərviz Həsənov 2014-cü il
532“Başın sağ oisun Vətən” . Milli Qəhrəman Namiq AbdullayevZamin Məmmədov2014-cü il
533“Milli Qəhrəman Çingiz Babayev stansiyası”Elnur Əliyev 2014-cü il
534“Ürəklərdə yaşayan qəhrəman”. Milli Qəhrəman Eldar MəcidovSəidə Cəfərova 2014-cü il
535“Bizim zamanın qəhrəmanı” . Milli Qəhrəman Tahir HəsənovGülnarə Abdullayeva2014-cü il
536“Qartaltək vətənin keşiyində” . Milli Qəhrəman Fəxrəddin MusayevEtibar Sturvi2014-cü il
537“Sonuncu uçuş” . Milli Qəhrəman Yavər ƏliyevCavad Səlimov2014-cü il
538“Onun 19 yaşı var idi”. Milli Qəhrəman Şamil RamazanovZamin Məmmədov2014-cü il
539“Şuşalı şəhid”. Milli Qəhrəman Ramiz QurbanovKəmalə Musazadə2014-cü il
540“Vətən savgisi”. Milli Qəhrəman Nadir ƏliyevGünel Afiq2014-cü il
541“Ən yüksək zirvə” . Milli Qəhrəman İlqar İsmayılovGünel Aqif 2016-cı il
542“Ata adı” . Milli Qəhrəman Pərviz SəmədovGünel Afiq2015 –ci il
543“Oğul dərdi” . Milli Qəhrəman Şahlar HüseynovGünel Afiq2015 –ci il
544“Tarixdə adı qalan” . Milli Qəhrəman Sərxan OcaqverdiyevGünel Afiq 2015 –ci il
545“Laçın qartalı” . Milli Qəhrəman Oktay Güləliyevİltifat Hacıxanoğlu2015 –ci il
546“Aqil Məmmədov” . Milli Qəhrəman Aqil MəmmədovQurban Səlimov2015 –ci il
547“Səma cəngavəri”. Milli Qəhrəman Zakir YusifovSamirə Cəfərova2015 –ci il
548“İlk komandir”. Milli Qəhrəman Elman HüseynovNizami Abbas 2015 –ci il
549“Bacı yaddaşı” . Milli Qəhrəman Elşad YəhyayevAsif Abramov2015 –ci il
550“Qəhrəmanlığa aparan yol”. Milli Qəhrəman Ələsgər NovruzovRamiz Hüseynov2015 –ci il
551“Azərbaycanlı olmaq böyük şərəfdir”. Milli Qəhrəman Əlif HacıyevKönül Kərimova 2015 –ci il
552“Mən Xocalını tərk etməyəcəyəm!”. Milli Qəhrəman Tofiq HüseynovRamiz Hüseynov2015 –ci il
553“Vulkanın nəfəsi”Adil Azay2015 –ci il
554“Naftalan cövhəri”Tofiq İsmayılov2015 –ci il
555“Müslüm Maqomayev haqqında xatirələr”Tofiq İsmayılov2015 –ci il
556“Bəstəkar” . Elnarə DadaşovaAydın Dadaşov2015 –ci il
557“Yüksəliş”. Kərim KərimovVasif Babayev2015 –ci il
558“Sübhdən başlanan həyat”Ayaz Salayev2015-ci il
559“Polkovnik”. Vəli bəy YadigarovTahir Əliyev2015-ci il
560“Azərbaycan mətbəxi: Dadsonrası dad”Şamil Nəcəfzadə2015-ci il
561“Eviniz nurla dolsun”Cavid İmamverdiyev 2015-ci il
562“Bakıda Avropa oyunları”Natalya Zavoznenko 2015-ci il
563“23 ” (Milli Qəhrəman Salatın Əsgərovanın əziz xatirəsinə)İsmayıl Zeynalov2015-ci il
564“Qərargah rəisi”. Milli Qəhrəman Şikar ŞikarovQurban Səlimov2016–cı il
565“Sarılar-Qarabağ atının izi ilə”Villi Neuman2016–cı il
566“Natiq Qasımov”Elçin Musaoğlu2016–cı il
567“Bir ömürlük musiqi”Gülnarə Lütfəliqızı2016–cı il
568“ Vəli Axundov. XXI əsrdən baxarkən”Yavər Rzayev2016–cı il
569“Hapıtlar”Vəli Sayadi2016–cı il
570“Beynəlxalq səfir” . Əhməd CanəhmədovVasif Məmmədzadə 2016–cı il
571“Pəhləvan komandir”. Milli Qəhrəman Əliyar ƏliyevNizami Abbas2016–cı il
572“Vətən əsgəri”. Milli Qəhrəman Mirəsgər SeyidovFariz Əhmədov2016–cı il
573“Ana, 3 günə qayıdacağam...”. Milli Qəhrəman Şövqiyar AbdullayevKönül Kərimova2016–cı il
574“Qarabağın həsrət salnaməsi” 1- 40- cı buraxılışlarAyaz Salayev 2016–cı il
575“Qarabağın həsrət salnaməsi” 41-64 –cü buraxılışlarAyaz Salayev 2016–cı il
576Qarabağın həsrət salnaməsi” 65-112-ci buraxılışlarAyaz Salayev2017-ci il
577Qarabağın həsrət salnaməsi” 113-136-cı buraxılışlarAyaz Salayev 2017-ci il
578“Zaman və məkan” filmlər silsiləsi:
1. “Zamandan kənar zəka” (Hüseyn Cavid Rəsizadə)
2.“Son magikan” (Tofiq Kazımov)
3. “Tarixin bir günü və ya bir günün tarixi” (Xocalı soyqırımı)
4. “Azərbaycan xalçaları”
5. “The Azerbaijan ashiqs” (Azərbaycan aşıqları)
6. “Lahıc”
7. “Nic” (Qəbələ rayonu)
8. “Bakı, 1990- cı il” (Zibillik)
9. “Doğma 6-cı və ya Nisgil” (6 №-li məktəb)
10. “Xoşbəxtlik varmı…” (Xoşbəxt Yusifzadə)
Mehriban Ələkbərzadə
579“Tarixin bir günü və ya bir günün tarixi”:
“Azərbaycan və H.Əliyev”. Film I-X
1. “Heydər Əliyev və Dağlıq Qarabağ”
2. “Cənubi Azərbaycan məsələsi... və ata Əliyev”
3. “Heydər Əliyev və Azərbaycanın Milli Hərbi strategiyası”
4. “Heydər Əliyev və Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik strategiyası”
5. “Heydər Əliyev və Türk dünyası”
6. “Tarixi zərurət”
7. “O...Heydər Əliyev idi”
8. “Ömür və tale”
9. “Bu Heydər Əliyevdir”
10. “Heydər Əliyev haqqında düşüncələr”
Mehriban Ələkbərzadə
580“Sovet musiqisinin seşilmiş səhivələri”Y. Boqatırenko
581“Q.Qarayev musiqisi teatr və kinoda”V. Boqatırenko
582“Emalatxanada” (Qara Qarayev və Tahir Salahov)Anisimov
58326-Bakı komissarlarının dəfnindən fraqment
584"Dağ kəndinin qış günü"("Canavar ovu")Elxan Cəfərov2017-ci il
585"Avtoportret"Yavər Rzayev2017-ci il
586"Qürbətdə qalmış məzar"Cavid İmamverdiyev2017-ci il
587"Nəğmə dolu bir ürəyəm"Rauf Məmmədov2017-ci il
588"Qalxan və Qılınc"Etibar Məmmədov2018-ci il
589"Cümhuriyyət tələbələri"Tahir Əliyev2018-ci il
590"Ardı yaşanılır"Gülər Tokgöz2018-ci il
591"Alı Zirvəsi"Kəmalə Musazadə2018-ci il
592"Memar" (Elbəy Qasımzadə)Şamil Əliyev2018-ci il
593"Şəki"Vüqar İslmazadə2018-ci il
594"Silahdaşlar"Nizami Abbas2019-cu il
595"Erməni(yad eli) nağılları" (Coğrafiya)Emin Mirabdullayev2019-cu il
596"Saxurlar"Vəli Səyyadi2019-cu il
597"Halallıq"Oktay Mİr-Qasım2019-cu il
598"Fərqlilər"Elvin Mİrzəyev2019-cu il
599"Əbədiyyətə uçuş"(Viktor Seryogin)Cəmil Fərəcov2019-cu il
600"Qartal Yuvası" (Seymur Məmmədov)Çingiz Həsənov2019-cu il
601"Bir Elin Şahları"(Şahlar Şükürov)Vəli Səyyadi2019-cu il
602"Taleyin Sınağında"(Əli Məmmədov)Taleh İsmayılov2019-cu il
603"Müəllim" (Məhəmməd Həsənov)Emin Əfəndiyev2019-cu il
604"777" (Ehtiram Əliyev)Cavid İmamverdiyev2019-cu il
605"Yuxu " (Gündəlik)Namiq Qurbanov2019-cu il
606"Qara Qarayev.Yol"Andrey Sudilovskiy2019-cu il
607"Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Mühafizəsi-100 il"Eldar Quliyev2019-cu il
608"Komandir"(Murad Mirzəyev)Murad Muradov2019-cu il
609"Son döyüş" (Mali Əsədov)Elşən Məmmədov2019-cu il
610"36 bahar"(Zakir Məcidov)Elnaz Əbluç2019-cu il
611"Canlı Əfsanə"(Vahid Quliyev)Cavid İmamverdiyev2019-cu il
612"Belarus oğlu Azərbaycan qəhrəmanı" (Anatoliy Davidoviç)Cavid İmamverdiyev2019-cu il
613"Mən gəncəliyəm" (İqor Makayev)Yavər Rzayev2019-cu il
614"Mirpaşa" (Hidayət Rüstəmov)Emin Əfəndiyev2019-cu il
615"Rövşən"(Rövşən Əliyev)Namiq Qurbanov2019-cu il
616"Ulu türkün Təbrizi"Kəmalə Musazadə2019-cu il
617"Nakam tale" (Vüqar Hüseynov)Taleh İsmayılov2019-cu il
618"Mirzə Cəlilin Azərbaycanı"Tahir Əliyev2020-ci il
619"Göylərə bağlı Səfa"Zülfiyyə Abdullayeva2019-cu il
620"Yaradanlar"Şamil Əliyev2020-ci il
621"Bizim malakanlar"Cəmil Fərəcov2020-ci il
622"Bizim Həsən müəllim"Yavər Rzayev2020-ci il
623"Sonuncu"Fariz Əhmədov2020-ci il
624"Tahir Salahov. Dünyanın bütün rəngləri"Aleksey Vasilyev2020-ci il
625"Ləzgilər"Vəli Səyadi2020-ci il
626"Rutullar. Yol qeydləri"Namiq Qurbanov2020-ci il
627"Hər şey yaxşı olacaq"Kamran Qasımov2020-ci il
628"Vətənin sipəri, mərdin təpəri"Elşən Zeynallı2020-ci il
629"Unudulmuş dəhliz"Yusif Şeyxov2021-ci il
630"Bizim komandir"Namiq Ağayev2021-ci il
631"Qapı"Etibar Məmmədov2021-ci il
632"Yarıda qalan uçuş"Yavər Rzayev2021-ci il
633"Biz"Orman Əliyev2021-ci il
634“27 sentyabr (Qələbənin ilk günü)”Seyran Mahmudoğlu2021-ci il
635“Görünməyən qəhrəmanlar. Hərbi Hava Qüvvələri”Bəhruz Qədirov2021-ci il
636“Böyük əmr”Ayşad Səfərəliyev2021-ci il
637“Fulya”Tahir Tahiroviç,
Aykut Taşkın
2021-ci il
638“Dövlət xətti”Seyran Mahmudoğlu2021-ci il
639“Biz gəlirik!”Seyran Mahmudoğlu2021-ci il
640“Hər şey müharibə ilə qurtardı”Namiq Qurbanov2021-ci il
641“Torpağına baş əyərəm”Aydan Əhmədova2021-ci il
642“Oğlumun gündəliyi”Elnaz Əbluc2021-ci il
643“Ulduzların keşikçisi”Anton Smirnov,
Valeri İvanov
2021-ci il
644“Həyatın ilmələri. Zəhra Əliyeva”Mübariz Nağıyev2021-ci il
645“Şuşa, sən azadsan!”Cavidan Şərifov

2021-ci il
646“O, Xarqo idi”Tahir Tahiroviç2021-ci il
647“Böyük qırmızı ev”Leylaxanım Qənbərli2022-ci il
648“Poladın izi ilə”Zamin Məmmədov2021-ci il
649“Haqq aşığı”Nizami Abbas2021-ci il
650“Artilleriyanın atası”Kamalə Mehralı Musazadə2022-ci il
651“Oğuz elinin qəhrəmanı”Kamalə Mehralı Musazadə2021-ci il
652“Görünməyən qəhrəmanlar. Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti”Bəhruz Qədirov2022-ci il
653“Mən neft tapdım... Salmanov”Hüseyn Cavadzadə2022-ci il
654“Torpaq”Ayaz Salayev2022-ci il
655“Bizim kino”Rza Əsgərov,
Seyran Bədəlov
2021-ci il
656“Ağxalatlılar”Ayşad Səfərəliyev2022-ci il
657“Mübariz”Murad Muradov2022-ci il
658“Evimin səsi”Mələk Bayramlı2021-ci il
659“Həkimin gündəliyi”Ayşad Səfərəliyev2022-ci il
660“Görünməyən qəhrəmanlar. Şərəf yolu”Rza Əsgərov2022-ci il
661“Kəşfiyyat əməliyyatı”Kamran Qasımov2022-ci il
662“Öncə Vətən”Elnaz Əbluc2022-ci il
663“Bir ömür salnaməsi”Elşən Məmmədov2022-ci il
664“Bizim torpaq”Seyran Mahmudoğlu2022-ci il
665“Mən həmişə sizinləyəm...”Kəmalə Mirzəyeva2022-ci il
666“Hərb”Namiq Qurbanov2022-ci il
667“İstehkam”Ayşad Səfərəliyev2022-ci il
668“Ömür vəfa etsəydi”Taleh İsmayılov

2022-ci il
669“Canpolad. Qəhrəmanlığı sizdən öyrəndik”Elşən Zeynallı2022-ci il
670“Səni unutmadıq”Ülviyyə Əhmədova2022-ci il
671“Interact Film Lab”Nicat Dadaşov2022-ci il
672“Qoruyucu mələk”Emin Əfəndiyev2022-ci il
673“Fikrət Əmirov”Vaqif Mustafayev2022-ci il
674“Millət naminə. Əbdül Kərim bəy Mehmandarov”Yavər Rzayev2022-ci il
675“Təminat”Seyran Mahmudoğlu2023-cü il
676“Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun “Alov” folk-caz-rok bendi 32 il sonra”Azər Ağalarov2011-ci il
677“Vətənin Azəri”Musazadə Kamalə Mehralı2023-cü il
678“Cəsur Kərim”Zamin Məmmədov2023-cü il
679“ANAMA”Murad İbrahimbəyov2023-cü il
680“Tanrının xilas əli”Babək Abbaszadə2023-cü il
681“Rudolfun gündəliyi”Turan Yaqublu2023-cü il
682“Qarabağ FK. 30 mövsüm səfərdə”Fuad Quliyev2023-cü il
683“Qaytarılan torpaq”Vahid Mustafayev2022-ci il

 

Animasiya filmlərinin siyahısı

NömrəCizgi filmləriRejissorİl
1“Cırtdan” (“Мальчик- с-пальчик” )Yalçın Əfəndiyev1969-cu il
2“Fitnə” (“Фитне”)Ağanağı Axundov1970-ci il
3“Tülkü həccə gedir” (“Паломничество лисы”)Nazim Məmmədov, Bəhmən Əliyev1971-ci il
4“Bulud niyə ağlayır?” (“Почему плачет облачко?”)Məsud Pənahi1973-cü il
5“Cırtdanın yeni sərgüzəşti” (“Новое приключение
Джыртдана”)
Nazim Məmmədov, Bəhmən Əliyev1973-cü il
6“Pıspısa xanım və siçan bəy” (“Поиски друга”)Ağanağı Axundov, Məsud Pənahi1974-cü il
7“Şəhzadə- Qara qızıl” (“Прекрасная царевна- Нефть”)Nazim Məmmədov, Bəhmən Əliyev1974-cü il
8“Günlərin bir günündə...” (“Однажды…”)Məsud Pənahi1975-ci il
9“Dınqıl sazım, dınqıl” (“Звени мой саз, звени”) Məsud Pənahi, Hafiz Əkbərov 1976-cı il
10“Pəncə ...Qulaq... Palaz... Tikan...” (“Косо-лапо-лючий”)Məsud Pənahi1976-cı il
11“Şah və xidmətçi” (“Шах и слуга”) Nazim Məmmədov, Bəhmən Əliyev1976-cı il
12“Kirpi balası və alma” (“Ежик и яблоко”)Hafiz Əkbərov1977-ci il
13“Toplan və kölgəsi” (“Топлан и его тень”)Nazim Məmmədov1977-ci il
14“Qız qalası əfsanəsi” (“Легенда о Девичьей башне”)Məsud Pənahi1978-ci il
15“Sonrakı peşmançılıq” (“Позднее раскаяние”)Nazim Məmmədov1978-ci il
16“Sehrlənmiş küpə” (“Заколдованный кувшин”)Nazim Məmmədov1979-cu il
17“Toral və Zəri” (“Торал и Зари”)Əsgər Məmmədov1979-cu il
18“Cücələrim” (“Цыплята”)Ağanağı Axundov1980-ci il
19“Sehrli ağac” (“Волшебное дерево”)Hafiz Əkbərov1980-ci il
20“Xeyir və şər” (“Добрый и злой”)Nazim Məmmədov1980-ci il
21“Meşəyə insan gəlir” (“Человек в лесу”)Hafiz Əkbərov 1980-ci il
22“Taya” (“Мальчик и ослик”)Əsgər Məmmədov1980-ci il
23“Cırtdan-“Pəhləvan” (Про Джыртдана-“Великана”)Bəhmən Əliyev 1981-ci il
24“Dəcəl dovşan” (“Озорной зайчишка”)Əsgər Məmmədov1981-ci il
25“Sandıq” (“Тайна сундука”)Vahid Talıbov 1982-ci il
26“Sən belə cımbılısan” (“Ты такой маленький”)Ağanağı Axundov1982-ci il
27“Uşaq və külək” (“Мальчик и ветер”)Elçin Axundov 1982-ci il
28“Akvarium” (“Аквариум”)Firəngiz Qurbanova 1983-cü il
29“Münəccimin şagirdi” (“Ученик звездочета”)Arif Məhərrəmov 1983-cü il
30“Sehrli ləçək” (“Волшебный лепесток”)Əsgər Məmmədov 1983-cü il
31“Uçan zürafə” (“Летающий жираф”)Əsgər Məmmədov 1983-cü il
32“Yatmaq vaxtıdır” (“Спать пора”)Arif Məhərrəmov1984-cü il
33“Sehrli naxışlar” (“Волшебные узоры”)Ağanağı Axundov1984-cü il
34“Təqib” (“Погоня”)Vahid Talıbov1984-cü il
35 “Balaca çoban” (“Маленький пастух”)Əsgər Məmmədov1985-ci il
36“Bir axşam...” (“Однажды вечером...”)Firəngiz Qurbanova1985-ci il
37“Humayın yuxusu” (“Сон Хумай”)Hazim Məmmədov1985-ci il
38“Yeni il əhvalatı” (“Новогодняя история”)Vahid Talıbov1985-ci il
39“Ana ağaca qonub” (“Мама на дереве”) Firəngiz Qurbanova 1986-cı il
40“Talada ev” (“Домик на поляне”)Hafiz Əkbərov1986-cı il
41“Düşüncə” (“Размышление”)Nigar Nərimanbəyova 1987-ci il
42“...Əks-səda doğuracaq” (“И эхом отзовется”)Gennadi Tişşenko1987-ci il
43“Lovğa fil balası” (“Хвастливый слоненок”)Əsgər Məmmədov1987-ci il
44“Seans” (“Сеанс”)Firəngiz Qurbanova1987-ci il
45“Arzular... arzular...” (“Мечты...мечты...”)Vahid Talıbov1988-ci il
46“Çətin məsələ” (“Трудная задача”)Əsgər Məmmədov1988-ci il
47“Əndazədən çıxanlar” (“Без чувствa меры”)Rauf Dadaşov, Elçin Axundov1988-ci il
48“Gəldi Kosa” (“Вот пришел Kоса”)Arif Məhərrəmov1988-ci il
49“Qaravəlli -1” (“Гаравелли -1”)Arif Məhərrəmov 1989-cu il
50“Nar ağacının nağılı” (“Сказка о гранатовом дереве”)Vahid Talıbov1989-cu il
51“Yay oyunları” (“Веceнние забавы”)Ağanağı Axundov 1989-cu il
52“İthaf ” (“Посвящение”)Şamil Nəcəfzadə 1990-cı il
53“Səkrəyin dastanı” (“Сказание о Секреке”)Arif Məhərrəmov1990-cı il
54“Güzgü” (“Зеркало”)Elçin Axundov1990-cı il
55“Yalançı çoban” ( “Пастух-обманщик”)Vəhmən Əliyev1991-ci il
56 “Qaravəlli -2”( “Гаравелли -2”)Arif Məhərrəmov1992-ci il
57“Ümid” (“Надежда”)Elçin Axundov 1992-ci il
58 “Dəniz gəzintisi” (“Морская прогулка”)Elçin Axundov 1992-ci il
59“Lağım” (“Подкоп”)Vahid Talıbov1993-cü il
60“Söhbətül-əsmar. Meyvələrin bəhsi” (“Спор плодов”)Elçin Hami Axundov1994-cü il
61“Şüalə” (“Шуале”)Tahir Piriyev1994-cü il
62“Karvan” (“Караван”)Nazim Məmmədov 1996-cı il
63“Cavanşir” ( “Джаваншир”)Elçin Hami Axundov 2002 -ci il
64“Kitabi-Dədə Qorqud. Basat və Təpəgöz” ( “Басат и Циклоп”)Arif Məhərrəmov2003-cü il
65“Qızıl” (“Золото”)Elçin Hami Axundov2004-cü il
66“Qarğa balası və özgə yuvası” (“Вороненок и чужое гнездо”)Rauf Dadaşov 2005-ci il
67“Ayna” (“Зеркало”)Firəngiz Quliyeva2006-cı il
68“Mərhəmətin dadı” (“Вкус милосердия”)Cavid Əhədov2007-ci il
69“Nuş olsun!” (“Сон в руку”)Firəngiz Qurbanova2008-ci il
70“Siçan və pişik” ( “Мышка и кошка”)Rauf Dadaşov2008-ci il
71“Xeyirxah kirpi. Kirpi qonşularını necə barışdırdı” ("Добродетельный ёжик. Как ёж соседей помирил.”)Firəngiz Qurbanova2009-cu il
72“ Cəsur təyyarə” (“Отважный самолетик”)Aleksandra Şirinova2009-cu il
73“İt sərgisi” ( “Выставка собак”)Arif Məhərrəmov2010-cu il
74“Tırtılın arzusu” (“Мечта гусеницы”)Firəngiz Quliyeva, Denis Sibulkin 2010-cu il
75“Təmiz, natəmiz və biz” . “Müzür” (“Муха”)Firəngiz Qurbanova2011-ci il
76“İlbizin evi” (“Дом улитки”)Elcin Hami Axundov2011-ci il
77“Cırtdan və Təpəgöz” (“Джыртдан и Циклоп”)Arif Məhərrəmov2012-ci il
78“Səmada şəkil” (“Рисунок в небе”)Cavid Əhədov2012-ci il
79“Balaca ev” (“Маленький домик”)Aleksandra Şirinova2012-ci il
80“Ən güclü kimdir?” (“Кто самый сильный?”)Arif Məhərrəmov2014-cü il
81“Gəlin birgə öyrənək. Rənqlər” (1 –ci seriya) 3D ( “Учим вместе. Цвета”) (1 серия)Yusif Quliyev 2014-cü il
82“Köhnə saat”( “ The old Clock”) (“Старые часы ”)Cavid Əhədov 2014-cü il
83“Gəlin birgə öyrənək. Rəqəmlər” ( 1 hissə) ( “Учим вместе. Цифры”) (1 часть)Yusif Quliyev2015-ci il
84“Gəlin birgə öyrənək. Rəqəmlər” ( 2 hissə) ( “Учим вместе. Цифры”) (2 часть)Yusif Quliyev2015 -ci il
85"Cırtdan və sehrli xalat" (1-ci hissə)Rəşad Əfəndiyev2016-cı il
86"Əlifba"Aleksandra Şirinova2017-ci il
87"Сırtdan və sehrli xalat" (2-ci hissə)Aleksandra Şirinova2019-cu il
88"Mənim balaca Şahzadəm"Arif Məhərrəmov2018-ci il
89"Tıq-tıq və dostları möcüzələr axtarışında"Sultan Abbasbəyli2020-ci il
90"Araqçın"Firəngiz Qurbanova2020-ci il
91"Tıq-tıqla möcüzələr axtarışında. 2-ci bölüm: Qobustan"Sultan Abbasbəyli2021-ci il
92“Tarix”Ceyhun Türksoy2022-ci il
93“Qarabağ nağılı”Firəngiz Qurbanova2022-ci il
94“Baharın oğurlanması”Aleksandra Şirinova2023-cü il