Bərpa olunmuş “Fərhad. Portret cizgiləri” filminin təqdimatı keçirildi

Azərbaycan Dövlət Film Fondunda SSRİ Xalq artisti, görkəmli pianoçu, professor Fərhad Bədəlbəylinin iştirakı ilə onun yaradıcılığını özündə əks etdirən və kino lentindən bərpa olunmuş “Fərhad. Portret cizgiləri” sənədli filminin təqdimatı keçirilib. Film Fondunun direktoru Cəmil Quliyev filmin bərpa olunma tarixi Ətraflı

Eldəniz Zeynalov – 85

Ədiblərimiz haqlı olaraq teatrı və kinonu həyat məsələlərinin həlli üçün ən yaxı vasitə adlandırıblar. Sənətə gələn, həyat haqqında düşüncələrini, təfəkkürünü, dünyagörüşünü səhnə və ekran vasitəsilə bizlərə çatdıran, çoxşaxəli yaradıcılıq nümayiş etdirən sənətkarlarımızın yaradıcılıqları məhz bu mənada ibrətamizdir, unudulmazdır. Görkəmli gülüş Ətraflı

İsmayıl Dağıstanlı – 115

Azərbaycan aktyorluq sənətinin köklü ənənələri var. Bir çox müqtədir sənətkarlarımızın peşəkarlığı Azərbaycan teatr sənəti ilə yanaşı kino sənətinə də uğur gətirib, milli kinomuzun  ölkədə və ümumittifaq məkanda maraqla izlənməsinə səbəb olub. Azərbaycanın (1949) və SSRİ-nin (1974) Xalq artisti, görkəmli sənətkar Ətraflı

Ənvər Əbluc – 75

Azərbaycan kinosunda özünəməxsus dəst-xəttinə görə sayılıb-seçilən, quruluş verdiyi ekran əsərlərində hər dövr hadisələrini dərindən duyan, məna dərinliyi ilə əks etdirən bacarıqlı kinorejissorlarımızdan biri də Respublikanın Əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor Ənvər Əblucdur. Müxtəlif janrlı filmlərində fərqli dövrlərin hadisələrini, ab-havasını, cəmiyyətin davranış Ətraflı

Məmməd Qurbanov – 110

“Azərbaycanfilm” kinostudiyanın fəaliyyətində, həmçinin bu böyük sənət ocağının inkişafında Azərbaycan kinematoqrafiyasına, bütövlükdə kino prosesinə başçılıq edən, milli kinomuzun inkişafı naminə bilik və təşkilatçılıq bacarığını  əsirgəməyən şəxsiyyətlər içərisində Azərbaycan Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsinin sədri vəzifəsində çalışan Məmməd Qurban oğlu Qurbanovun xidmətləri böyükdür. Ətraflı