Aqşin Əlizadə – 85

Kino kollektiv əməyin məhsuludur. Müxtəlif incəsənət növlərinin vəhdəti  kinematoqrafiyanın ifadə vasitələrini zənginləşdirdi, həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevirdi, filmlərin koloritini, baxımlılığını artırdı. Kino bəstəkarlarının filmlərə yazdıqları musiqilər, mahnılar da müxtəlif dövr hadisələrinin emosional şərhini təmin etdi, insan xarakterlərinin, daxili aləmlərinin, hiss və Ətraflı

Rauf Hacıyev – 100

Kinematoqrafı tamaşaçılara sevdirən yaradıcı heyətin tərkibində kino bəstəkarlarının rolu əvəzsizdir. Milli kinomuza əsrarəngiz musiqi və mahnıları ilə uğur gətirən tanınmış kino bəstəkarlarımızdan biri də SSRİ və Azərbaycanın xalq artisti, unudulmaz bəstəkar Rauf Hacıyevdir. Çoxşaxəli yaradıcılığında kino musiqiləri mühüm yer tutan Ətraflı