“Keçmişdən səslər” retro kinotexnika sərgisi

9-10/10/18 Açılış 9 oktyabr 2018, saat 16.00, Dövlət Film Fondu Sərgidə “Azərbaycanfilm” kinostudiyasının istehsalat sexlərində və Dövlət Film Fondunun muzey ekspozisiyasında qorunub saxlanan XX əsrin operator texnikası, səsyazma avadanlığı, işıqlandırma cihazlarının nümunələri göstəriləcək. Belə zəngin formatda retro kino sərgisi kino Ətraflı