Məmməd Qurbanov – 110

“Azərbaycanfilm” kinostudiyanın fəaliyyətində, həmçinin bu böyük sənət ocağının inkişafında Azərbaycan kinematoqrafiyasına, bütövlükdə kino prosesinə başçılıq edən, milli kinomuzun inkişafı naminə bilik və təşkilatçılıq bacarığını  əsirgəməyən şəxsiyyətlər içərisində Azərbaycan Dövlət Kinematoqrafiya Komitəsinin sədri vəzifəsində çalışan Məmməd Qurban oğlu Qurbanovun xidmətləri böyükdür. Ətraflı