Eldəniz Zeynalov – 85

Ədiblərimiz haqlı olaraq teatrı və kinonu həyat məsələlərinin həlli üçün ən yaxı vasitə adlandırıblar. Sənətə gələn, həyat haqqında düşüncələrini, təfəkkürünü, dünyagörüşünü səhnə və ekran vasitəsilə bizlərə çatdıran, çoxşaxəli yaradıcılıq nümayiş etdirən sənətkarlarımızın yaradıcılıqları məhz bu mənada ibrətamizdir, unudulmazdır. Görkəmli gülüş Ətraflı

İsmayıl Dağıstanlı – 115

Azərbaycan aktyorluq sənətinin köklü ənənələri var. Bir çox müqtədir sənətkarlarımızın peşəkarlığı Azərbaycan teatr sənəti ilə yanaşı kino sənətinə də uğur gətirib, milli kinomuzun  ölkədə və ümumittifaq məkanda maraqla izlənməsinə səbəb olub. Azərbaycanın (1949) və SSRİ-nin (1974) Xalq artisti, görkəmli sənətkar Ətraflı

Ənvər Əbluc – 75

Azərbaycan kinosunda özünəməxsus dəst-xəttinə görə sayılıb-seçilən, quruluş verdiyi ekran əsərlərində hər dövr hadisələrini dərindən duyan, məna dərinliyi ilə əks etdirən bacarıqlı kinorejissorlarımızdan biri də Respublikanın Əməkdar incəsənət xadimi, kinorejissor Ənvər Əblucdur. Müxtəlif janrlı filmlərində fərqli dövrlərin hadisələrini, ab-havasını, cəmiyyətin davranış Ətraflı