Aydın Dadaşov – 70

Azərbaycan kinoşünası, kinodramaturq və rejissoru, filologiya elmləri doktoru, professor Aydın Dadaşovun adı çəkiləndə ilk növbədə göz önünə fərdi dəst-xəttinə uyğun ekranlaşdırdığı bədii, sənədli filmləri canlanır, dövri mətbuatda kinonun müxtəlif mövzularına aid çap etdirdiyi məqalə və resenziyaları yada düşür. Azərbaycan kinoşünaslıq Ətraflı

Əsəd Əsədov – 75

Kinonun vacib sahələrindən biri də səs rejissorluğu sənətidir. Səs rejissorlarının birinci növbədə sənətə olan sevgisi və diqqəti ətraf aləmin səslərini həssaslıqla dinləməyə, onları olduğu kimi, inandırıcı, yüksək keyfiyyətli səslərlə filmə daxil etməyə imkan verir. Bir sözlə ədəbi əsərlərə can, ruh Ətraflı