Fərman Kərimzadə – 85

Təsadüfi deyil ki, 1960-1970-ci illəri Azərbaycan ədəbi mühitində və mədəniyyətində, eləcə də digər sahələrdə olan nailliyyətlərə görə intibah dövrü adlandırırlar. Həmin illərin ədəbi mühitinin bir sıra görkəmli nümayəndələrindən biri də yazıçı-nasir Fərman Kərimzadədir. Maraqlı hekayə və povestlərin, tarixi romanların müəllifi Ətraflı