Ağasadıq Gəraybəyli – 125

Azərbaycan teatr və kino sənətində özünəməxsus dəst-xətti ilə yaddaşlarda iz salan,  qəlblərdə yaşayan unudulmaz sənətkarlarımızdan biri də Respublikanın Xalq artisti Ağasadıq Gəraybəylidir. İstedadlı sənətkarın adı Azərbaycan teatr və kinosunun inkişaf  tarixi ilə bağlıdır. Belə ki, aktyor sevib-seçdiyi məsləyini sənət prinsiplərinə əsaslanaraq  yaşarı, inandırıcı, yüksək səviyyədə təqdim edib. 91 illik ömrünün 80 ilini sənətə həsr edən, realizm prinsiplərindən bəhrələnən unudulmaz sənətkarın anadan olmasının 125 illiyində (15.03.1897-05.12.1988) Azərbaycan kino sənətinə gətirdiyi uğurlardan bəhs edəcək, ömür kitabının səhifələrini vərəqləyəcəyik.

Ağasadıq Gəraybəyli 1897-ci ilin bir yaz günündə, martın 15-də Şamaxıda dünyaya göz açıb. Körpə yaşlarından ailəsi Bakıya köçüb. 1916-cı ildə Politexnik məktəbinə daxil olub. Burada yazıçı, dramaturq Cəfər Cabbarlı ilə olan dostluğunun təməli qoyulub. Tələbəlik illərində “Nicat”, “Səfa” cəmiyyətlərinin teatr truppalarında epizod rollar oynayıb. 1920-ci ildə Milli Dram Teatrının yeni təşkil olunan truppasına işə götürülüb. Müəyyən fasilələrlə (1921-1932) Bakı Türk Azad Tənqid və Təbliğ Teatrında işləyib. Bu teatr 1925-ci ildə Bakı Türk İşçi və Kəndli Teatrı, 1927-ci ildən Türk İşçi Teatrı adlandırılıb. 1933-cü ildə kollektiv Gəncəyə köçüb. Gəraybəyli bir müddət Gəncədə qaldıqdan sonra yenidən Akademik teatra qayıdıb. Ömrünün sonunadək burada çalışıb.   

Teatral və kino obrazlarının həyat mövqeyi, amalı, düşüncəsi yaradıcılığının təfsirində xırdalığına qədər cilalanan aktyor 17 bədii filmdə müxtəlif xarakterli rollar yaradıb. Kinoda debütü “Qız qalası” (1924) filmindəki həkim rolu olub. 1929-cu ildə  Cəfər Cabbarlının ssenarisi əsasında şəkilən “Sevil” filmində baş rol olan Balaş obrazını oynayıb. Aktyorun uzun illər teatr səhnəsində C.Cabbarlı əsərlərinə nəfəs, can verməsi (“Ədirnə fəthi”ndə Nazim paşa, “Aydın”da Dövlət bəy, “1905-ci ildə”də Salamov, general-qubernator və s.) kino obrazının yaşarı alınmasına imkan yaradıb.

Aktyorun “Fətəli xan” (1947) tarixi-bioqrafik filmində oynadığı Sərdarın elçisi rolu  kiçikplanlı olsa da yaddaqalandır. Personajın hiyləgər, kinli xüsusiyyətlərini mimika cizgiləri, jestləri ilə dəqiq xarakterizə edən sənətkar kiçik bir kadrda rolun mövqeyini açmağı bacarıb. Kiçikplanlı ekran obrazlarının xüsusiyyətlərini incə ştrixlərinə qədər cilalayıb, rolun dar imkanı çərçivəsində potensialının çoxluğunu, daha genişplanlı, hətta aparıcı rolları məharətlə ifa etmə bacarığını anons edib.

Gəraybəylinin “Bəxtiyar” kinokomediyasındakı Ağabala surəti tamaşaçıların obrazın həyat mövqeyinə gülümsəyərək, sevgi ilə xatırladığı bir personajdır. Aktyor filmdəki komik nüansları vəziyyət komediyasına çevirib, mənfi prototipin qeyri-normal, fərdi cəhətini hadisələrin gedişatı zəminində təbii boyalarla, incə yumorla tənqid atəşinə tutub. Aktyor mənfi rollarına qarşı olan tənqidi münasibəti ilə, mimika cizgiləri və jestləri vasitəsilə personaja olan mövqeyini incə ştrixlərlə göstərib.

Görkəmli kinorejissor Hüseyn Seyidzadənin 1956-cı ildə quruluş verdiyi “O olmasın, bu olsun” kinokomediyasında aktyorun oynadığı Rüstəm bəy obrazı nə qədər iddialı, özündənrazı olsa da, filmin finalında Gülnazı yolasalma səhnəsində onun kədərli, düşüncəli, eyni zamanda, ironik, təəssüf dolu ifadə ilə xudahafizləşdiyini görürük. Aktyorun mövqeyindən obrazın doğru yaşam tərzinin olmadığı, qeyri-normal prinsiplərə köklədiyi həyat mövqenin cılızlığı, eləcə də cəmiyyətdə gülüş hədəfinə çevrildiyi təəssüf dolu baxışıyla bildirilir. Sənət bilicisinin mənfi personajlarına olan tənqidi yanaşması nəticəsində də məntiqli gülüş komizm səviyyəsinə yüksəlir, keyfiyyətli komediya həyatın tipik inikasına çevrilir, şəxsi və ictimai qüsurlar tənqid edilir.

“Qızmar günəş altında” (1957, rej. L.Səfərov) filmindəki Niyaz Sərdarov obrazı qəliz və qəribə xarakterlidir. O, çay əkini zamanı quraqlıqla mübarizə aparmaqda, tarlaların suvarılması üçün lazım olan su anbarının tikilməsində, kanalın çəkilməsində, tibb məntəqəsinin bərpa olunmasında əmək adamlarına kömək etmək istəmir, hadisələrə birmənalı yanaşır. Bununla yanaşı, cəsarətsiz xüsusiyyətli Sərdarov Eldarın və həkim Aydın Zeynalovun mərd cəhətlərini də alqışlayır. O, cəsurluğun insana yaraşan xüsusiyyət olduğunu bilir, bəyənir, özü isə ətrafdakılara qarşı biganə yanaşır. Bununla da obrazın qüsurlu cəhətlərini ifşa edir.

Aktyorun teatral fəaliyyəti, səhnə plastikasının zənginliyi, kamera qarşısında mimika cizgilərindən məharətlə istifadəetmə bacarığı rolların mövqeyini dəqiq çatdırmasına, ədəbi əsərlərin məzmununun açılmasına imkan verir.

Ağasadıq Gəraybəyli kinoda əsasən komik rollar yaratsa da, oynadığı personajları ciddi obrazlar kimi qəbul edirik. Aktyor rol aldığı kinokomediyalarda komik surətlər yaratmağa yox, vəziyyətdən və xarakterdən yaranan ciddi gülüşü, məntiqli yumoru təqdim etməyə çalışıb, buna da nail olub. Aktyor “Məşədi İbad-80, yaxud köhnə tanışlar”, “Nəvəmin, nəvəsinin nəvəsi” “Mozalan” satirik kinosüjetlərində canlandırdığı obrazlara da koloritli ifasıyla baxımlılıq gətirib.

Hər hansı bir obraz vasitəsi ilə tamaşaçılarla həmsöhbət olmaq, dövr hadisələrinə olan münasibətini bildirmək əsl sənətkar qüdrətidir. Bu mənada yalnız peşəkar sənət biliciləri müxtəlif həyat hekayələrinin məcmusunu vizual ədəbiyyata çevirməyi, ibrətamiz  nəsihətləri ilə həmsöhbətimiz və heç bir zaman unutmadığımız doğmamız olmağı bacarırlar. Ustad sənətkar, Respublikanın Xalq artisti Ağasadıq Gəraybəyli kimi…

Dövlət Film Fondu