Eldəniz Rəsulov – 70

Həyat zəhmətlə gözəlləşir. Milyonların diqqətində olan, məsuliyyətli, şərəfli peşələrdən biri də aktyorluq sənətidir. Bu peşə sahiblərinin ərsəyə gətirdiyi, tamaşaçıların yaddaşına həkk etdiyi personajlar da böyük zəhmət, uzun yaradıcılıq axtarışları hesabına başa gəlir, istedad və bacarığının məhsulu olan yaradıcılıq nümunələri sənət Ətraflı