Yazıçı Sabit Rəhmanın doğum günüdür

Yazıçı, dramaturq, ssenarist Sabit Rəhman (26.03.1910-23.09.1970) Azərbaycan ədəbiyyatının böyük bir dövrünün formalaşması və təşəkkülündə özünəməxsus rolu olan sənətkarlarımızdandır. Ədəbi fəaliyyətində onlarla hekayə, felyeton, komediya, povest, roman, musiqili komediya və başqa janrlarda yazıb-yaradan yazıçı həm də satirik, lirik komediyaları ilə Azərbaycan Ətraflı

Görkəmli aktyor Ələsgər Ələkbərovun doğum günüdür

Azərbaycan teatr, kino sənətində yaratdığı məzmunlu, bənzərsiz rolları ilə sənətsevərlərin qəlbində əbədi iz qoyan görkəmli sənətkar Ələsgər Ələkbərovun milli mədəniyyətimizin inkişafında rolu əvəzsizdir. Aktyor müxtəlif dövrlərə aid ekran hadisələrinin inandırıcı, dolğun çatdırılmasında mühüm rol oynayıb, kinomuzun səssiz dövründə kamera qarşısındakı Ətraflı

Həsən Turabov – 85

Haqlı olaraq deyirlər ki, sənətdə istedadlı olmaq azdır. Əsl sənət hünəri istedadla zəhməti qovuşdurmağı bacarmaq, istedadını, bacarığını incəsənətin yüksəlişinə sərf etməkdir. Xalq artisti, “Şöhrət” ordenli Həsən Turabov da (1938-2003) geniş potensialı, istedad və bacarığı ilə Azərbaycan teatr, kino sənətinin inkişafına Ətraflı

Görkəmli kinooperator Xan Babayevin doğum günüdür

Kinonun uğur qazanmasında kinooperatorların rolu böyükdür. Görkəmli kinooperator Xan Babayev də (1919-1967) milli kinomuzda özünəməxsus dəst-xəttinə, yaradıcılıq üslubuna əsasən maraqlı, məzmunlu ekran əsərləri çəkib, kino rejissorlarının ideyasını, istək və məqsədlərini peşəkar quruluşlarında (operator kimi) təsdiqləyib. Milli kinomuzda yüksək keyfiyyətli sənət Ətraflı

Xalq artisti Yusif Vəliyevin doğum günüdür

Xalq artisti, görkəmli teatr, kino aktyoru Yusif Vəliyev sənət zirvəsini və qəlbləri fəth edən (22.03.1917-18.03.1980) sənətkarlarımızdandır. Unudulmaz aktyorun Azərbaycan kinosunda yaratdığı məzmunlu, koloritli obrazlar qalereyası orijinal üslubda, yüksək səviyyədə təqdim olunan, milli kino salnaməmizi zənginləşdirən dəyərli sənət nümunələridir. Yaradıcılıq filmoqrafiyasına Ətraflı