Anar – 85

Azərbaycan ədəbiyyatında və milli kino sənətimizin inkişafında böyük xidmətləri olan görkəmli nasir, kinodramaturq Anarın 85 yaşı yaşı (14.03.1938) tamam olur. Kinosevərlər və əməkdaşlarımız adından Anar müəllimə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq nailiyyətləri arzulayırıq. Kinonun uğuru ssenaridən başlayır. Anar müəllimin də məzmun dərinliyinə, Ətraflı