Aktyor Ağahüseyn Cavadovun doğum günüdür

Realist üslubda bənzərsiz, yaddaqalan ekran obrazlarına xarakterik cizgilər verən görkəmli aktyor, Xalq artisti Ağahüseyn Cavadov (1894-1981) məsləyində kamil sənət anlayışı yaradan sənətkarlarımızdandır. Aktyorun böyük sevgi və şövqlə yaratdığı ekran obrazlarını xatırlayarkən ilk növbədə çöhrələrə təbəssüm qonur, komik, duzlu-məzəli rolları yada Ətraflı

Əməkdar artist Həsən Əblucun doğum günüdür

Sənət həyata fərqli baxışın, insanlara, ətrafına olan sonsuz sevginin təzahürüdür. Burada yalnız istedadını, zəhmətini maraqlı iş əmsalına çevirənlər qəlblərdə iz sala, sevilə bilərlər. Ülvi hisslərini, saf duyğularını yaradıcılığına yansıdan, yüksək mənəvi dəyərləri təbliğ edən, zövqləri zənginləşdirən, düşüncələri formalaşdıran sənətkarlar məhz Ətraflı

Xalq artisti Rza Təhmasibin doğum günüdür

Bir çox sənətkarlar var ki, onların sənətə gəlməsi, məsləklərini sevərək təqdim etməsi, sənətin fövqündə cəmiyyətə ali məqsədləri təlqin etməsi ətraf mühitə münasibətlərini peşələri vasitəsi ilə bildirmək istəyindən, insanlara və həyata fərqli baxışlarından, sevgilərindən yaranıb. Azərbaycan teatr və kino sənətinin inkişafında Ətraflı