Oqtay Mir-Qasım – 80

Hər bir kinorejissor kinoya öz nəfəsini, dəst-xəttini gətirir, müəyyən bir dövrün bələdçisinə çevrilir, təmsil edir. Həyata baxışını, hadisələrə münasibətini  təfəkkürünün süzgəcindən keçirərək təqdim edir, kinonun salnaməsini yaradır. Tanınmış kinorejissor Oqtay Mir-Qasım da müxtəlif həyat hadisələrinə, mövzulara şəxsi prizmadan yanaşaraq təhlil Ətraflı

Aktyor Hacıbaba Bağırovun doğum günüdür

Kinonun əsas məqsədi cəmiyyəti maarifləndirmək, düşüncəsini formalaşdırmaqdır. Mühüm həyat məsələlərini sənətinin fövqündə təcəssüm etdirən, peşəkarlıqla təhlil edən aktyorlar məhz bu mənada xalqın sevimlisidirlər. Tamaşaçı kinoteatrlara və yaxud teatrlara rəğbət bəslədiyi aktyorun ifasını izləməyə üz tutursa,  deməli, həmin aktyor tanınmışdır, məşhurdur. Ətraflı