Böyük istedad sahibinin örnəkləri

Sənətdə uğur qazanmaq istedadla yanaşı böyük cəsarət tələb edir. Axı hər bir aktyor kinonu sevdirə, ekran obrazlarına nəfəs, can verə, eləcə də milyonların könlünə yol tapa bilməz. Bu mənada Azərbaycan kinosunda öz yeri olan, oynadığı rolları məntiqi cəhətdən mənalandıran, təsvir Ətraflı