Nadir Əliyev – 70

Kino kollektiv əməyin məhsuludur. Qrim, geyim rəssamları, kaskadyorlar, assistenlər, pirotexniklər, operatorlar, ssenaristlər və digər kino işçiləri kimi film direktorlarının da kinoda əməyi, zəhməti danılmazdır, böyükdür. Onların bacarıqları ilə yanaşı, peşə bilgiləri və  dünyagörüşləri filmlərin ərsəyə gətirilməsində mühüm rol oynayır. Azərbaycan Ətraflı