Ənvər Məmmədxanlı – 110

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında nəsr ustası kimi tanınan yazıçı, dramaturq Ənvər Məmmədxanlının anadan olmasından 110 il ötür. Ədəbiyyat tariximizdə özünəməxsus yeri olan, hekayə və novellaları geniş oxucu auditoriyası tərəfindən maraqla qarşılanan, psixoloji-fəlsəfi yaradıcılığına görə “nəsrimizin şairi” adlandırılan Ənvər Məmmədxanlı Azərbaycan Ətraflı

Sofa Bəsirzadə – 105

Teatr, kino məbədgahdır, ülvi hisslərin, həyat gözəlliklərinin təcəssümü olan mədəniyyət ocaqlarıdır. Bura üz tutanlar isə yaradıcılıqlarında zamanı qabaqlayan, ziyalı insanların təfəkkürünün məhsulunu incəliyinə qədər cilalayan, qəlbləri nurlandıran missionerlərdir. Maraqlı, məzmunlu teatr və kino rolları ilə çoxsaylı tamaşaçı auditoriyasının rəğbətini qazanan Ətraflı