Yazıçı Sabit Rəhmanın doğum günüdür

Yazıçı, dramaturq, ssenarist Sabit Rəhman (26.03.1910-23.09.1970) Azərbaycan ədəbiyyatının böyük bir dövrünün formalaşması və təşəkkülündə özünəməxsus rolu olan sənətkarlarımızdandır. Ədəbi fəaliyyətində onlarla hekayə, felyeton, komediya, povest, roman, musiqili komediya və başqa janrlarda yazıb-yaradan yazıçı həm də satirik, lirik komediyaları ilə Azərbaycan Ətraflı

Görkəmli aktyor Ələsgər Ələkbərovun doğum günüdür

Azərbaycan teatr, kino sənətində yaratdığı məzmunlu, bənzərsiz rolları ilə sənətsevərlərin qəlbində əbədi iz qoyan görkəmli sənətkar Ələsgər Ələkbərovun milli mədəniyyətimizin inkişafında rolu əvəzsizdir. Aktyor müxtəlif dövrlərə aid ekran hadisələrinin inandırıcı, dolğun çatdırılmasında mühüm rol oynayıb, kinomuzun səssiz dövründə kamera qarşısındakı Ətraflı