Bəstəkar Rauf Hacıyevin doğum günüdür

Kinoda səsin yaranması ekran əsərlərinin məzmununu, mahiyyətini açmaqla yanaşı, digər incəsənət növü olan musiqinin hadisələrə kolorit gətirməsinə imkan yaratdı. Ekran hadisələrini müşayiət edən, süjet xəttinə uyğunlaşdırılan melodiyalar obrazların daxili dünyasını tədqiq etdi, ekranlaşdırılan ədəbi əsərlərin dərin qatlarının kəşfiyyatçısı kimi personajların Ətraflı

Aktyor Rza Əfqanlının doğum günüdür

O sənət adamları milyonların qəlbinə yol tapır ki, insanlara həmişə deyəcək sözü, fikri olur. Görkəmli sənətkar, Xalq artisti Rza Əfqanlı da (1899-1973) teatr, kino yaradıcılığında daima müəllif-aktyor mövqeyindən çıxış edib, fərdi, orijinal üslubda  oynadığı personajları vasitəsilə insanlara olan istək və Ətraflı