Nadir Zeynalov – 95

İstedadlı insnalar həyatın zinətidirlər. Onların zəngin təxəyyülləri prosesində ictimaiyyətə estetik zövq, nəciblik, yüksək mənəvi dəyərlər aşılanır, həyatın mənası, qayəsi sənət əsərlərində təlqin, təbliğ olunur. Cəmiyyətin maariflənməsi istiqamətində mühüm rolu olan kino sənətinin inkişafında, dolğun, inandırıcı çatdırılmasında istedadlı rəssamların da rolu Ətraflı

Ağazeynal Ələkbərov – 100

Kinooperator Ağazeynal Ələkbərovun 100 illik yubileyidir. Gənc yaşlarından Bakı kinostudiyasında çalışan Ağazeynal Ələkbərovun adı çəkiləndə ilk növbədə göz önündə İkinci Dünya müharibəsinə aid olan xronikalar canlanır. Çünki Ağazeynal Ələkbərov da bu kimi xronikaların yaradıcı olmuş, müharibə dəhşətlərini kameranın yaddaşına köçürdərək Ətraflı