Aktyor Həsən Əblucun doğum günüdür

Sənət həyata fərqli baxışın, insanlara, həyata olan sonsuz sevginin təzahürüdür. Burada yalnız istedadını, zəhmətini maraqlı iş əmsalına çevirənlər qəlblərdə iz sala bilərlər, sevilərlər. Ülvi hisslərini, saf duyğularını yaradıcılığına yansıdan, yüksək mənəvi dəyərləri təbliğ edən, zövqləri zənginləşdirən, düşüncələri formalaşdıran sənətkarlar məhz Ətraflı

Ağahüseyn Cavadov – 130

Realist üslubda, bənzərsiz, yaddaqalan ekran obrazlarına xarakterik cizgilər verən görkəmli aktyor, Xalq artisti Ağahüseyn Cavadov məsləyində kamil sənət anlayışı yaradan, aşılayan sənətkarlarımızdandır. Aktyorun böyük sevgi və şövqlə yaratdığı ekran obrazlarını xatırlayarkən ilk növbədə çöhrələrə təbəssüm qonur, komik, duzlu-məzəli rolları yada Ətraflı