Yaşar Nuri – 70

Kinonu tarixin salnaməsi və müxtəlif zamanların inikası kimi qəbul edirik. Bu salnamədə iz qoyan sənət xadimləri isə yaradıcılıqlarını təsdiqləyib, yaddaşlarda iz qoyduqlarına görə unudulmazdırlar, əzizdirlər. Sənət onu sevib yaşadanları, zəhməti, istedadı sayəsində yüksək səviyyədə tanıdanları sevdirir, qəlblərdə yaşadır. Respublikanın xalq Ətraflı

Fazil Salayev – 90

Fazil Salayev haqqında “az yazılıb, az danışılıb” sözləri işlənsə də, yazılan çox sayda məqalələr, hazırlanan verilişlər istedad sahibinin yaradıcılığının sevilməsindən, gənc nəsillərin də diqqətində olmasından xəbər verir. Kino fəaliyyətində bənzərsiz yaradıcılıq nümayiş etdirən aktyorun  bioqrafiyasına anadan olmasının 90 illiyi ərəfəsində Ətraflı