Atamoğlan Rzayev – 110

Ədiblərimiz haqlı olaraq sənəti həyat məsələrinin həlli üçün ən yaxşı vasitə adlandırıblar. Cəmiyyəti intellektual, dünyanı sülh içində görmək istəyən dünyagörüşü, təfəkkürü zəngin, əməyin, zəhmətin səmərəsini təbliğ edən insanlar da daim yaradıcılıqlarında zəngin mənəviyyatı təbliğ ediblər, ətrafdakı qeyri-normal hadisələrə fərdi münasibətlərini Ətraflı